Triboron avslutar samarbetet med FuelLink och startar egen webbförsäljning

Pressmeddelande
30 april, 2020

PRESSMEDDELANDE
Kista den 30 april 2020

Triboron har sagt upp avtalet med distributören FuelLink. Diskussioner förs nu med ett antal större distributörer och återförsäljare både i Norden och övriga Europa. Dessutom har Bolaget startat webbförsäljning i egen regi av Triborons produkter.

Under tredje kvartalet 2019, tecknade Triboron och Fuellink ett avtal avseende distribution av bolagets produkter. FuelLink har sedan dess varit Bolagets föredragna distributör i Sverige och Norge. Eftersom FuelLink inte klarat av att fullgöra sina åtaganden i enlighet med detta avtal, har Triboron sagt upp det tidigare avtalet. Uppsägningen har medfört att varor till ett värde av 107 TSEK returnerats till Bolaget under april 2020.

Diskussioner förs nu med ett antal större distributörer och återförsäljare för att öka tillgängligheten för Triborons produkter.

Dessutom har Bolaget startat webbförsäljning i egen regi av Triborons produkter.

”Samarbetet med F-link har inte givit den utdelning vi hoppats på, med osålda produkter som följd. Vi för sedan en tid tillbaka diskussioner med ett antal aktörer både i Norden och övriga Europa och startar också egen webbförsäljning av Triborons produkter för att bättre kunna tillgodose den efterfrågan som finns”, säger Pär Krossling, VD för Triboron.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2020 klockan 10:00.

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | 08-643 10 00 | par.krossling@triboron.com
eller besök www.triboron.com / triboronproducts.com

Dokument för nedladdning