FAQ Nyemission 2021

Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av förnybara bränslen.

Triborons produkter marknadsförs redan i över 16 länder i Europa och många diskussioner förs med nya potentiella kunder. Vi har ett antal projekt och samarbeten med olika bränslebolag om hur vi kan förbättra deras nuvarande och kommande bränslen. Vår teknologi behövs i den pågående klimatomställningen.

Vår teknologi har väldigt goda egenskaper i biobränslen, vilket stärker förutsättningarna för en snabbare övergång till förnybara bränslen. Den snabbaste vägen till minskad klimatpåverkan idag skulle dock ske genom att effektivisera alla bränslen för förbränningsmotorer inom transport och energiproduktion. Triborons produkter möjliggör detta.

I somras genomförde Triboron framgångsrika produkttester i samarbete med brittiska Emissions Analytics, ett av världens största oberoende testföretag. Testerna på motorväg visade att bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp i nyare dieselfordon minskade med över fyra procent och upp emot tio procent i äldre fordon.

Dessa enastående testresultat har rönt stort intresse från bränsleföretag, biltillverkare, transportföretag, regeringar och andra. Det vill vi utnyttja och genomför därför en nyemission som syftar till att ge Triboron erforderligt kapital för att säkerställa fortsatt produktutveckling och kundbearbetning.

  • Bidrar redan nu till att lösa ett stort miljöproblem genom att minska utsläppen från förbränningsmotorer oavsett bränsle
  • Volymprodukt med hög skalbarhet i tillverkningen adresserar såväl bränsleproducenter som transportföretag
  • Befintligt cash flow från distributörs- och återförsäljaravtal medan licensiering av teknologin till större bränsleproducenter möjliggör framtida tillväxt till höga marginaler och begränsad risk

Vi kommunicerade i kvartalsrapporten för Q1-2021 att dessa tester försenats och försvårats till följd av pandemin, vilket ledde till otydliga resultat. Vi fortsätter nu testerna och diskussionerna med kunden och återkommer när vi kan.

Ja, problemet kommer sig av att den depå som FutureFuels använder sig av endast kan hantera produkter med hög flampunkt. Vårt additiv har en lägre flampunkt och därför går det inte att föra in vårt koncentrat på denna depå. Det finns flera potentiella löningar. Den enklaste är att FutureFuels byter till en annan depå när det går.

Det här är något ägarna och styrelsen tar ställning till i varje enskilt fall.

Nej, och det kan inte heller förväntas. Normalt särbehandlar regeringar inte enskilda bolags teknologi på ett sådant sätt.

Bränslebolagens marknads- och prisstrategi får dom själva svara för, eftersom det beror på vad de försöker göra och anledningen därav. Försöker man vinna marknadsandelar eller genomföra ett reduktionsprogram för CO2 genom att ha ett bättre standardbränsle än konkurrenterna borde prisskillnaden mot konsument bli försumbar. Om de tillsätts för att skapa ett s.k. premiumbränsle så vet vi att många kunder är villiga att betala ganska mycket extra för det.

Det beror på bränslebolagens prisstrategi enligt ovan svar. En 5 procents bränslebesparing motsvarar 75-90 öre/liter i dagsläget. Samtidigt säljer ju bränslebolaget potentiellt mindre bränsle, så det beror på hur dom vill prissätta.

Biobränslen, eller förnybara bränslen, har egenskaper som skiljer sig från fossila bränslen och kan behöva anpassas med olika additiv för att fungera lika bra. Det kan vara sådan egenskaper som smörjförmåga, resistans mot mikrobtillväxt m.m.

Vi vill inte lyfta fram någon enskild faktor i dessa försäljningsprocesser, men visst finns det utmaningar som i all försäljning. Utan någon inbördes rangordning, kretsar utmaningarna i dessa upphandlingar kring tester och validering med olika bränslen, fördröjningar i kölvattnet av Coronapandemin och medföljande nedstängningar och reserestriktioner, priser, logistik, timing, kundens strategi m.m.

Responsen är mycket bra men många kunder vill ha tester gjorda på just deras bränslevariant.

Det kan finnas utmaningar i logistiken framförallt för mindre bolag som är beroende av andras infrastruktur. Om det skulle behövas investeringar för att det ska gå fortare att implementera och distribuera bränsle med Triborons additiv, så görs en affärsmässig bedömning om hur detta skall finansieras.

Säljcyklerna kan vara långa i denna bransch till att börja med och när coronapandemin bröt ut i början av 2020 så blev dessa än längre. Testprogrammen kan också vara långa och timingen är viktigt då många bolag redan marknadsför bränslen med olika additiv i. De har då redan gjort stora investeringar och anpassningar för att marknadsföra dessa.

Potentiella kunder är inget vi kommunicerar annat i generella termer, både av konkurrensskäl och på grund av att vi inte vill skapa onödig spekulation. Ett potentiellt avtal kan se ut på många sätt och innefattar många delar.

Varje kundprocess är unik och vi lämnar inga prognoser.

Triborons teknologi bygger på en vetenskapligt utveckling som har vi har investerat i och prövat fram under en ganska lång tid. Det är svårt att uppskatta kostnad eller tidsåtgång för att ta fram en liknande produkt. Såvitt vi känner till, har ingen annan lyckats ta fram additiv med den effektivitet och miljöprofil som Triboron har.

Testresultaten är validerade i enlighet med EU-godkända certifieringstest för RDE (Real Driving Emissions), dvs tester som krävs av biltillverkarna för att uppfylla Euro 6d-standarden för miljöskadliga utsläpp. Dessa resultat offentliggjordes av Triboron den 9 augusti 2021.
Eftersom den nya RDE 2-nivån introducerades för fordon registrerade från januari 2021 var det en bra tid att köra dessa test under våren-sommaren 2021.
Tidigare förlitade sig myndigheter enbart på WLPT tester, men man insåg att denna metod isolerat, av olika skäl, inte återspeglar verkligheten och därför bestämde man sig för att komplettera dessa med RDE-tester.