Styrelse

KENT SANDER
Styrelseordförande sedan 2013. Fil kand ekonomi. Född 1953
Övriga nuvarande uppdrag
I.A.R. Systems Group AB (publ) Styrelseledamot
Tobii AB (publ) Styrelseledamot och ordforande
Expander Business Consulting AB Styrelseledamot
KR Sander Associates AB Styrelseledamot
SERNEKE Group AB (publ) Styrelseledamot och ordförande
Edgeware AB (publ) Styrelseledamot
OnePhone Holding AB Styrelseledamot och ordförande
Sander Capital Consulting AB Styrelseledamot
Mr. Green & Co AB (publ) Styrelseledamot och ordförande
OnePhone UK SP AB Styrelsesuppleant
BT OnePhone Ltd Styrelseledamot
Incell International AB Styrelseledamot
Winestyle Nordic AB Styrelsesuppleant
Övriga uppdarag senaste fem åren
AI+AR Edtech AB Styrelseledamot
KPN OnePhone Holding BV Styrelseledamot
Aktie- och teckningsoptionsinnehav
Totalt antal aktier 2 235 230, varav 1 342 850 A-aktier och 892 380 B-aktier
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Nej

 

HENRY STÉNSON
Styrelseledamot sedan 2014. Född 1955
Övriga nuvarande uppdrag
Vestas Wind Systems A/S Styrelseledamot
Henry Stenson AB Styrelseledamot
Övriga uppdarag senaste fem åren
Aktie- och teckningsoptionsinnehav
Totalt antal aktier 1 032 015, varav 188 320 A-aktier och 843 695 B-aktier
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Ja

 

OLLE HEIGARD
Styrelseledamot sedan 2013. Civilekonom. Född 1952
Övriga nuvarande uppdrag
BioCool AB Styrelseledamot
Olle Heigard Invest AB Styrelseledamot
Övriga uppdarag senaste fem åren
AB Nordiska Galleriet VD t.o.m. 20151215
Aktie- och teckningsoptionsinnehav
Totalt antal aktier 2 347 580, varav 1 326 800 A-aktier och 1 020 780 B-aktier
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Nej
THOMAS LINDSKOG
Styrelseledamot sedan 2014. Född 1959
Övriga nuvarande uppdrag
Talentic AB Styrelseledamot
KAK Kungl. Automobil Klubben Ledamot
Övriga uppdarag senaste fem åren
Alogistik Nyköping AB Styrelseledamot
Talentic AB Styrelseledamot
Aktie- och teckningsoptionsinnehav
Totalt antal aktier 1 126 175 B-aktier
(privat och via Talentic AB)
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
Nej
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Ja
CHRISTIAN DAHL
Styrelseledamot sedan 2014. Född 1972
Övriga nuvarande uppdrag
Christian Dahl Services AB,modetbolag och alla dotterbolag Styrelseledamot
Christian Dahl Förvaltning AB,modetbolag och alla dotterbolagt ex. Cyan Racing AB Styrelseledamot
Övriga uppdarag senaste fem åren
Polstar Performance AB Styrelseledamot
Polstar Holding AB Styrelseledamot
Aktie- och teckningsoptionsinnehav
Totalt antal aktier 2 778 425, varav 400 000 A-aktier och 2 378 524 B-aktier, via Christian Dahl Services AB
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Nej