Styrelse

MAGNUS LARSSON
Styrelseordförande sedan 2019. Ekonomexamen Stockholms Universitet. Född 1954
Övriga nuvarande uppdrag
Rookie Startups AB Styrelseledamot och ordförande
Partner Development Center Sweden AB Styrelseledamot och ordförande
Ehn & Land AB Styrelseledamot
Ratio Näringslivets Forskningsinstitut Styrelseledamot och vice ordförande
Interventor AB Styrelseledamot
Suitespot AB Styrelseordförande
Svenskt Näringsliv Service AB Lekmannarevisor suppleant
Föreningen Svenskt Näringsliv Lekmannarevisor suppleant
Insamlingsstiftelsen Futebol da Forca Sverige Styrelseledamot och vice ordförande
Alminia AB Styrelseordförande
Freys Hyrverk AB Styrelseordförande
Övriga uppdrag senaste fem åren
Indivator AB Styrelseledamot och ordförande
Almega AB Styrelseledamot
Ung Företagsamhet Stockholm Styrelseledamot och ordförande
Gymnasiekommissionen Advisory Council member
HittaStyrelse Nordic AB Styrelseledamot
AI+AR Edtech AB Styrelseledamot och ordförande
Myndigheten för yrkeshögskolan Insynsrådsledamot
Aktie- och teckningsoptionsinnehav
Totalt antal aktier 32 000 B-aktier (via Intervent Data Marketing AB), Teckningsoptioner 50 000
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Ja
CHRISTIAN DAHL
Styrelseledamot sedan 2014. Född 1972
Övriga nuvarande uppdrag
Christian Dahl Services AB, modetbolag och alla dotterbolag Styrelseledamot
Christian Dahl Förvaltning AB, modetbolag och alla dotterbolag t ex. Cyan Racing AB Styrelseledamot
Övriga uppdrag senaste fem åren
Polestar Performance AB Styrelseledamot
Polestar Holding AB Styrelseledamot
Aktie- och teckningsoptionsinnehav
Totalt antal aktier 2 984 938, varav 400 000 A-aktier och 2 584 938 B-aktier (via Christian Dahl Services AB)
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Nej
ULLA-BRITT FRÄJDIN-HELLQVIST
Styrelseledamot sedan 2019. Mag. Teknisk Fysik. Född 1954
Övriga nuvarande uppdrag
Fräjdin & Hellqvist AB VD
SES Smarter Electronics Systems Styrelseledamot och ordforande
Insplorion AB Styrelseledamot
Holmbergs First Holding Styrelseledamot
Mycronic AB Styrelseledamot
Data Respons ASA Styrelseledamot
ANNA+Cie Co-Founder
Vinnova FFI-programmet Ordförande
Övriga uppdrag senaste fem åren
Aktie- och teckningsoptionsinnehav
Inga aktier, Teckningsoptioner 25 000
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Ja
OLLE HEIGARD
Styrelseledamot sedan 2013. Civilekonom. Född 1952
Övriga nuvarande uppdrag
BioCool AB Styrelseledamot
Olle Heigard Invest AB Styrelseledamot
Övriga uppdrag senaste fem åren
AB Nordiska Galleriet VD t.o.m. 20151215
Aktie- och teckningsoptionsinnehav
Totalt antal aktier 2 410 080, varav 1 326 800 A-aktier och 1 083 280 B-aktier
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Nej
KENT SANDER
Styrelseledamot sedan 2013. Fil kand ekonomi. Född 1953
Övriga nuvarande uppdrag
I.A.R. Systems Group AB (publ) Styrelseledamot
Tobii AB (publ) Styrelseledamot och ordforande
Expander Business Consulting AB Styrelseledamot
KR Sander Associates AB Styrelseledamot
SERNEKE Group AB (publ) Styrelseledamot och ordförande
Edgeware AB (publ) Styrelseledamot
OnePhone Holding AB Styrelseledamot och ordförande
Sander Capital Consulting AB Styrelseledamot
Mr. Green & Co AB (publ) Styrelseledamot och ordförande
OnePhone UK SP AB Styrelsesuppleant
BT OnePhone Ltd Styrelseledamot
Incell International AB Styrelseledamot
Winestyle Nordic AB Styrelsesuppleant
Övriga uppdrag senaste fem åren
AI+AR Edtech AB Styrelseledamot
KPN OnePhone Holding BV Styrelseledamot
Aktie- och teckningsoptionsinnehav
Totalt antal aktier 2 360 230, varav 1 342 850 A-aktier och 1 017 380 B-aktier
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Nej
HENRY STÉNSON
Styrelseledamot sedan 2014. Född 1955
Övriga nuvarande uppdrag
Braathens Aviation AB Styrelseledamot
Henry Stenson AB Styrelseledamot
Svenska Jägareförbundet Styrelseledamot
Övriga uppdrag senaste fem åren
Aktie- och teckningsoptionsinnehav
Totalt antal aktier 1 119 515, varav 188 320 A-aktier och 931 195 B-aktier
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Ja