Styrelse

KENT SANDER  
Styrelseordförande sedan 2023. Fil kand ekonomi. Född 1953  
Övriga nuvarande uppdrag  
I.A.R. Systems Group AB (publ) Styrelseledamot
Tobii AB (publ) Styrelseledamot och ordforande
Expander Business Consulting AB Styrelseledamot
KR Sander Associates AB Styrelseledamot
SERNEKE Group AB (publ) Styrelseledamot och ordförande
Edgeware AB (publ) Styrelseledamot
OnePhone Holding AB Styrelseledamot och ordförande
Sander Capital Consulting AB Styrelseledamot
Mr. Green & Co AB (publ) Styrelseledamot och ordförande
OnePhone UK SP AB Styrelsesuppleant
BT OnePhone Ltd Styrelseledamot
Incell International AB Styrelseledamot
Winestyle Nordic AB Styrelsesuppleant
   
Övriga uppdrag senaste fem åren  
Triboron International AB Styrelseledamot sedan 2013
AI+AR Edtech AB Styrelseledamot
KPN OnePhone Holding BV Styrelseledamot
   
Aktie- och teckningsoptionsinnehav  
Totalt antal aktier 2 753 154, varav 1 342 850 A-aktier och 1 410 304 B-aktier  
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:  
Ja  
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:  
Nej  
CHRISTER JOHANSSON  
Styrelseledamot sedan 2023. Kemi ingenjör , Chalmers , IHM Göteborg , IMD Lausanne. Född 1953  
Övriga nuvarande uppdrag  
Foxhouse Holding AB Styrelseordförande och VD
Jollis AB Styrelseordförande
Roxtech Systems AB Styrelseordförande
Ruzz Scandinavia AB Styrelseordförande
Incendio AB Styrelseordförande
Bycosin i Karlstad AB Styrelseordförande
Orrekulla Industrifastigheter AB Styrelseordförande
Wine & Dine Invest AB Styrelseledamot
Nanol Technologies AB/OY Styrelseledamot
Medical Log Point AB Styrelseledamot
   
Övriga uppdrag senaste fem åren  
Elite Oil I Skandinavien AB Styrelseordförande
Pemco Additives & Amphochem VD och ägare 20år
   
Aktie- och teckningsoptionsinnehav  
Totalt antal aktier 10 462 500 B-aktier (via Jollis AB)  
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:  
Ja  
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:  
Nej  
MAGNUS LARSSON  
Styrelseledamot sedan 2023. Ekonomexamen Stockholms Universitet. Född 1954  
Övriga nuvarande uppdrag  
Rookie Startups AB Styrelseordförande
Partner Development Center Sweden AB Styrelseordförande
Ehn & Land AB Styrelseledamot
Interventor AB Styrelseledamot
Suitespot AB Styrelseordförande
Föreningen Svenskt Näringsliv Lekmannarevisor suppleant
Futebol da Forca AB Styrelsesuppleant
Alminia Sverige AB Styrelseordförande
Freys Hyrverk Stockholm AB Styrelseordförande
   
Övriga uppdrag senaste fem åren  
Triboron International AB Styrelseordförande sedan 2019
Indivator AB Styrelseledamot och ordförande
Almega AB Styrelseledamot
Ung Företagsamhet Stockholm Styrelseledamot och ordförande
Gymnasiekommissionen Advisory Council member
HittaStyrelse Nordic AB Styrelseledamot
AI+AR Edtech AB Styrelseledamot och ordförande
Myndigheten för yrkeshögskolan Insynsrådsledamot
   
Aktie- och teckningsoptionsinnehav  
Totalt antal aktier 42 667 B-aktier (via Interventor AB), Teckningsoptioner 50 000  
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:  
Ja  
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:  
Ja  
OLLE HEIGARD  
Styrelseledamot sedan 2013. Civilekonom. Född 1952  
Övriga nuvarande uppdrag  
BioCool AB Styrelseledamot
Olle Heigard Invest AB Styrelseledamot
   
Övriga uppdrag senaste fem åren  
AB Nordiska Galleriet VD t.o.m. 20151215
   
Aktie- och teckningsoptionsinnehav  
Totalt antal aktier 2 634 353, varav 1 326 800 A-aktier och 1 307 553 B-aktier  
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:  
Ja  
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:  
Nej  
HENRY STÉNSON  
Styrelseledamot sedan 2014. Född 1955  
Övriga nuvarande uppdrag  
Braathens Aviation AB Styrelseledamot
Henry Stenson AB Styrelseledamot
Svenska Jägareförbundet Styrelseledamot
   
Övriga uppdrag senaste fem åren  
   
   
Aktie- och teckningsoptionsinnehav  
Totalt antal aktier 1 464 117, varav 188 320 A-aktier och 1 275 797 B-aktier  
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:  
Ja  
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:  
Ja