Nyemission 2021

Triboron genomför under december 2021 en företrädesemission av Units. Varje Unit består av en B-aktie och en teckningsoption. På avstämningsdagen erhåller alla aktieägare uniträtter, vilka antingen kan användas för att teckna Units under teckningsperioden 6 – 20 december 2021 eller säljas senast 15 december 2021.

Teckning och betalning skall för förvaltningsregistrerade aktieägare (vilket är vanligast) ske i enlighet med anvisningar från respektive bank eller förvaltare. Notera att dessa kan avsluta teckningsperioden något tidigare för sina kunder.

Nyemissionen är till 100 procent garanterad genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare och av emissionsgarantier.

Frågor om emissionen hänvisas till Aqurat Fondkommissison
08-684 05 800 | info@aqurat.se | www.aqurat.se

Läs mer om Analyst Groups aktieanalys:
https://www.analystgroup.se/analyser/triboron/
Intervju med Triborons VD Pär Krossling:
https://www.analystgroup.se/video/intervju-med-triborons-vd-par-krossling/

Du kan läsa om nyemission här under Pressmeddelande.

Mer information om emissionen kan laddas ner här:

Dokument för nedladdning