Nyemission 2021

Triboron genomförde under december 2021 en företrädesemission av Units. Varje Unit bestog av en B-aktie och en teckningsoption. På avstämningsdagen erhöll alla aktieägare uniträtter, vilka antingen kunde användas för att teckna Units under teckningsperioden 6 – 20 december 2021 eller säljas senast 15 december 2021.

Nyemissionen tecknades till cirka 88 procent och, med ianspråktagande av garantier, till 100 procent. Genom företrädesemissionen tillfördes Triboron cirka 12,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

Frågor om emissionen hänvisas till Aqurat Fondkommissison
08-684 05 800 | info@aqurat.se | www.aqurat.se

Läs mer om Analyst Groups aktieanalys:
https://www.analystgroup.se/analyser/triboron/
Intervju med Triborons VD Pär Krossling:
https://www.analystgroup.se/video/intervju-med-triborons-vd-par-krossling/

Du kan läsa om nyemission här under Pressmeddelande.

Mer information om emissionen kan laddas ner här:

Dokument för nedladdning