Investeringscase

Investeringscase

BIDRAR TILL ATT LÖSA ETT STORT MILJÖPROBLEM

 • Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag som möjliggör enorma besparingar och miljövinster på världens största marknad – fossila och icke-fossila bränslen
 • 2025 förväntas det finnas 1,5 miljarder fordon med förbränningsmotorer i världen kontra 35 miljoner elfordon (Bloomberg)

PATENTERAD TEKNOLOGI

 • Grön patenterad teknologi som genom att effektivisera bränslen minskar energiåtgången i alla typer av förbränningsmotorer
 • Sex godkända patent (USA, Australien, Japan och Kanada inkluderat)
 • Pågående patentansökan för EU och Indien

SKALBARHET

 • Volymprodukt med hög skalbarhet i tillverkningen adresserar både transportföretag och bränsleproducenter

INTEGRERADE LÖSNINGAR

 • Befintligt cash flow från integrerade lösningar (standardkomponent i bränslet) medan licensiering av teknologin till större bränsleproducenter möjliggör framtida tillväxt till höga marginaler och begränsad risk

INDUSTRIELL ERFARENHET

 • Styrelse, ledning och ägare med betydande industriell erfarenhet och track record från många storskaliga industriella projekt
Varför Triboron?

PRODUKT

 • Baserat på bor, ett grundämne med gedigna egenskaper i friktion och mikrobiell kontroll – lika ofarligt som havssalt
 • Hörnstensteknologi för att minska koldioxidavtrycket från transporter
 • Lönsam användning, snabb och kapitaleffektiv implementation
 • Minskar alla utsläpp från EV-hybrid-motorer

PROCESS

 • Unik och patenterad process för att skapa en stabil borlösning
 • Väldokumenterad arbetsmetod och säkra processer från FoU samt produktion till marknadsföring, distribution och försäljning
 • Bolagets egna forskningsanläggningar följer den högsta industriella standarden

HUMANKAPITAL

 • Välkända bränsleforskare i det senaste inom kemi, förbränning och energi – teknologi
 • Mycket erfaren ledning med bevisat track record
 • Ledande kemikalie-, affärsförädlings- och marknadsföringspartners
 • Styrelse med prominenta industriella ägare och rådgivare