Aktiekapitalets Utveckling

Antal Aktier Aktiekapital
Tidpunkt Händelser Förändring Totalt Förändring Totalt
2013-08-14 Nybildning 50 000 50 000 50 000 50 000
2013-12-18 Sammanläggning 50:1 1 000 50 000
2014-07-22 Kontantemission 1 300 2 300 65 000 115 000
2015-01-28 Kontantemission 406 2 706 20 300 135 300
2015-09-16 Kontantemission 27 2 733 1 350 136 650
2015-12-23 Utbyte 65 2 798 3 250 139 900
2016-06-28 Uppdelning av aktier (Split) 1:10 27 980 139 900
2016-10-17 Utbyte 649 28 629 3 245 143 145
2017-05-22 Utbyte 1 649 30 278 8 245 151 390
2017-09-25 Kontantemission 2 248 32 526 11 240 162 630
2017-11-01 Utbyte 1 580 34 106 7 900 170 530
2017-12-05 1) Kontantemission 138 000 172 106 690 000 860 530
2017-12-05 1) Indragning av aktier -137 080 35 026 -685 400 175 130
2017-12-05 1) Fondemission 35 026 387 037,30 562 167,30
2017-12-05 1) Uppdelning av aktier (Split) 1:535 18 738 910 562 167,30
2017-12-05 1) Nyemission 846 220 19 585 130 25 386,60 587 553,90
2018-02-22 2) Nyemission 1 688 400 21 273 530 50 652,00 638 205,90
2018-04-03 2) Nyemission 385 400 21 658 930 11 562,00 649 767,90
2018-08-24 Omvandling A- till B-aktier, 738 480 st 21 658 930 649 767,90
2019-04-08 3) Nyemission 4 001 704 25 660 634 120 051,12 769 819,02
2021-02-02 4) Nyemission 8 553 545 34 214 179 256 606,35 1 026 425,37
2021-03-01 5) Optionslösen 20 000 34 234 179 600,00 1 027 025,37
2021-07-20 Optionsinlösen 10 547 34 244 726 316,41 1 027 341,78
2022-01-12 Nyemission 17 122 363 51 367 089 513 670,89 1 541 012,67
Noter 1) En kombination av åtgärder genomförs som registreras 2017-12-05 – nyemission, indragning av aktier, split följt av ytterligare en till nyemission. Tillsammans innebär det att bolaget tillförs ca 1,5 MSEK och att antalet aktier ökar till 19,6 miljoner
2) Nyemission av 2,07 miljoner aktier till en teckningskors av 8,00 kr per aktie vilket tillförde bolaget ca 16,59 MSEK.
3) Detta avser föreliggande Erbjudande. Bolagets styrelse beslutade 2018-MM-DD, med stöd av bolagstämmans bemyndigande, om nyemissison av maximalt XXX aktier i samband med Erbjudandet enligt Prospektet samt om emission av ytterligare maximalt XXX aktier i enlighet med Övertilldelningsoptionen. Förändringarnas har angivits som om båda dessa emissioner utnyttjas maximalt och datumen för registrering är endast en uppskattning.
4) Bolaget genomförde en företrädesemission om 8,55 miljoner aktier med teckningskurs om 150 kr per aktie vilket tillförde Bolaget 12,8 MSEK.
5) Optionslösen av motsvarande 20 000 nyemitterade aktier.