Ledning

PÄR KROSSLING
Chief Executive Officer CEO sedan 2018.
Pol Mag. Född 1967
Övriga nuvarande uppdrag
InfraAcademy Scandinavia AB Styrelseledamot
Övriga uppdarag senaste fem åren
Gas Turbine Efficnency AB VD och styrelseledamot
Gas Turbine Efficnency Sweden AB VD och styrelseledamot
Aktie- och teckningsoptionsinnehav
Totalt antal aktier 188 049 B-aktier
Teckningsopptioner 324 900
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
Nej
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Ja

 

THOMAS LINDSKOG
Styrelseledamot sedan 2014.
Född 1959
Övriga nuvarande uppdrag
Talentic AB Styrelseledamot
KAK Kungl. Automobil Klubben Ledamot
Övriga uppdarag senaste fem åren
Alogistik Nyköping AB Styrelseledamot
Talentic AB Styrelseledamot
Aktie- och teckningsoptionsinnehav
Totalt antal aktier 1 126 175 B-aktier
(privat och via Talentic AB)
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
Nej
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Ja

 

NINA KRONBERG
Chief Financial Officer CFO sedan 2017.
Civelekonom. Född 1959
Övriga nuvarande uppdrag
Övriga uppdarag senaste fem åren
Voddler Group AB CFO
Network Automation MXC AB ekonomifunktion
Smarteq AB (numera Allgon AB CFO
Aktie- och teckningsoptionsinnehav
0
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
Nej
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Ja