Ledning

PÄR KROSSLING
Chief Executive Officer CEO sedan 2018.
Pol Mag. Född 1967
Övriga nuvarande uppdrag
InfraAcademy Scandinavia AB Styrelseledamot
Övriga uppdarag senaste fem åren
Gas Turbine Efficiency AB VD och styrelseledamot
Gas Turbine Efficiency Sweden AB VD och styrelseledamot
Aktie- och teckningsoptionsinnehav
Totalt antal aktier 188 049 B-aktier
Teckningsoptioner 324 900
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
Nej
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Ja
Dr. IAN FIELD
Chief Technology Officer CTO sedan 2019.
Född 1954
Övriga nuvarande uppdrag
ATC (Technical Committee of Petroleum Additive Manufacturers in Europe AISBL) Secretary General
Övriga uppdarag senaste fem åren
CEC (Coordinating European Council) Vice-President
Infineum UK Ltd Industry Liaison Advisor
William Martin Productions Ltd Senior Consultant
Aktie- och teckningsoptionsinnehav
Inga aktier
Teckningsoptioner 155 150
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
Nej
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Ja
Caroline Jonsson Cederling
Chief Financial Officer CFO sedan 2020.
Född 1977
Övriga nuvarande uppdrag
Övriga uppdarag senaste fem åren
H&H Group Group Controller
Jetpak Group Group Financial Controller
Jetpak Group Accounting Manager SSC
Aktie- och teckningsoptionsinnehav
Inga aktier
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
Nej
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Ja