Ledning

PÄR KROSSLING  
Chief Executive Officer CEO sedan 2018.  
Pol Mag. Född 1967  
   
Övriga nuvarande uppdrag  
InfraAcademy Scandinavia AB Styrelseledamot
   
Övriga uppdarag senaste fem åren  
Gas Turbine Efficiency AB VD och styrelseledamot
Gas Turbine Efficiency Sweden AB VD och styrelseledamot
   
Aktie- och teckningsoptionsinnehav  
Totalt antal aktier 188 049 B-aktier  
Teckningsoptioner 324 900  
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:  
Nej  
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:  
Ja  
Dr. IAN FIELD  
Chief Technology Officer CTO sedan 2019.  
Född 1954  
   
Övriga nuvarande uppdrag  
ATC (Technical Committee of Petroleum Additive Manufacturers in Europe AISBL) Secretary General
   
Övriga uppdarag senaste fem åren  
CEC (Coordinating European Council) Vice-President
Infineum UK Ltd Industry Liaison Advisor
William Martin Productions Ltd Senior Consultant
   
Aktie- och teckningsoptionsinnehav  
Inga aktier  
Teckningsoptioner 155 150  
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:  
Nej  
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:  
Ja  
Jan Norman  
Chief Financial Officer CFO sedan februari 2021.  
Född 1957  
   
Övriga nuvarande uppdrag  
 
   
Övriga uppdarag senaste fem åren  
Keybroker AB CFO
Funnel AB CFO
Actiwave AB CFO
   
Aktie- och teckningsoptionsinnehav  
Inga aktier  
   
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:  
Nej  
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:  
Ja