Ledning

Robert Thorén
Chief Executive Officer CEO sedan januari 2024.
Chief Financial Officer CFO sedan juli 2023.
Pol Mag. Född .
Övriga nuvarande uppdrag
. .
Övriga uppdarag senaste fem åren
. .
. .
Aktie- och teckningsoptionsinnehav
Totalt antal aktier . B-aktier
Teckningsoptioner .
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
Nej
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Ja
Dr. IAN FIELD
Chief Technology Officer CTO sedan 2019.
Född 1954
Övriga nuvarande uppdrag
ATC (Technical Committee of Petroleum Additive Manufacturers in Europe AISBL) Secretary General
Övriga uppdarag senaste fem åren
CEC (Coordinating European Council) Vice-President
Infineum UK Ltd Industry Liaison Advisor
William Martin Productions Ltd Senior Consultant
Aktie- och teckningsoptionsinnehav
Inga aktier
Teckningsoptioner 155 150
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen:
Nej
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:
Ja