Aktieägare

Största ägare per 2020-12-31

Aktieägare A-aktier B-aktier Totalt aktier % röster % ägande
Christian Dahl Services AB 400 000 2 584 938 2 984 938 11,98% 11,63%
Olle Heigard 1 326 800 1 083 280 2 410 080 26,10% 9,39%
Kent Sander 1 342 850 1 017 380 2 360 230 26,27% 9,20%
Carl Henric Svanberg 1 830 503 1 830 503 3,33% 7,13%
INO3 AB 1 524 104 1 524 104 2,77% 5,94%
Hans Stråberg 1 474 270 1 474 270 2,68% 5,75%
Henry Sténson 188 320 931 195 1 119 515 5,12% 4,36%
Tommy Lindblom 979 050 979 050 1,78% 3,82%
Lars Axelsson 636 557 636 557 1,16% 2,48%
BBECY AB 501 372 501 372 0,91% 1,95%
Övriga 9 840 016 9 840 016 17,90% 38,35%
Totalt 3 257 970 22 402 665 25 660 635 100,00% 100,00%