Aktieägare

Största ägare per 2021-03-31

Aktieägare A-aktier B-aktier Totalt aktier % röster % ägande
Christian Dahl Services AB 400 000 2 977 862 3 377 862 10,98% 9,87%
Kent Sander 1 342 850 1 410 304 2 753 154 23,35% 8,04%
Olle Heigard 1 326 800 1 307 553 2 634 353 22,93% 7,70%
Carl Henric Svanberg   1 963 836 1 963 836 3,09% 5,74%
Hans Stråberg   1 674 270 1 674 270 2,63% 4,89%
INO3 AB   1 493 152 1 493 152 2,35% 4,36%
Henry Sténson 188 320 1 275 797 1 464 117 4,97% 4,28%
Tommy Lindblom   959 050 959 050 1,51% 2,80%
BBECY AB   668 039 668 039 1,05% 1,95%
Thomas Lindskog   492 200 492 200 0,77% 1,44%
Övriga   16 754 147 16 754 147 26,36% 48,94%
           
Totalt 3 257 970 30 976 210 34 234 180 100,00% 100,00%