Aktieägare

Största ägare per 2022-03-31

Aktieägare A-aktier B-aktier Totalt aktier % röster % ägande
Kent Sander 1 342 850 2 743 637 4 086 487 20,04% 7,96%
Christian Dahl Services AB 400 000 3 244 528 3 644 528 8,98% 7,10%
Peter Gyllenhammar AB 3 000 000 3 000 000 3,72% 5,84%
Olle Heigard 1 326 800 1 574 203 2 901 003 18,39% 5,65%
Hans Stråberg 2 340 270 2 340 270 2,90% 4,56%
INO3 AB 2 239 728 2 239 728 2,78% 4,36%
Carl Henric Svanberg 1 963 836 1 963 836 2,43% 3,82%
Henry Sténson 188 320 1 409 130 1 597 450 4,08% 3,11%
BBECY AB 1 002 058 1 002 058 1,24% 1,95%
Tommy Lindblom 570 050 570 050 0,71% 1,11%
Övriga 28 021 679 28 021 679 34,73% 54,55%
Totalt 3 257 970 48 109 119 51 367 089 100,00% 100,00%