Aktieägare

Största ägare per 2018-12-31

Aktieägare A-aktier B-aktier Totalt aktier % röster % ägande
Christian Dahl Services AB 400 000 2 378 524 2 778 524 11,6% 10,8%
Olle Heigard 1 326 800 1 020 780 2 347 580 26,0% 9,1%
Kent Sander 1 342 850 892 380 2 235 230 26,0% 8,7%
Carl Henric Svanberg 1 746 504 1 746 504 3,2% 6,8%
INO3 AB 1 456 805 1 456 805 2,6% 5,7%
Hans Stråberg 1 349 270 1 349 270 2,5% 5,3%
Lidingö Invest & Partners AB1 1 114 940 1 114 940 2,0% 4,3%
Henry Sténson 188 320 843 695 1 032 015 5,0% 4,0%
Tommy Lindblom 979 050 979 050 1,8% 3,8%
Lars Axelsson 973 251 973 251 1,8% 3,8%
Övriga 0 5 645 761 5 645 761 10,3% 22,0%
Nyemitterade aktier i samband med notering2 0 4 001 704 4 001 704 7,3% 15,6%
Totalt 3 257 970 22 402 664 25 660 634 100,00% 100,00%
Noter 1) Bolaget kontrolleras av Anders Lönnqvist, grundaren till Servicen AB.
2) I samband med noteringen under emitterades 4 001 704 aktier. Aktierna tecknades kring månadsskiftet mars/april 2019.