Hållbarhet


Möjliggör snabb implementering

Triborons avgörande fördel jämfört med andra åtgärder för att minska friktion är förmågan att direkt ge positiva effekter i form av minskade utsläpp av skadliga ämnen och växthusgaser. Det krävs inga lågfriktionsbeläggningar, nya motorlösningar eller andra förändringar som tar lång tid att genomföra.

Triboron, som kan användas både i nya och begagnade fordon, har potentialen att minska bränsleförbrukningen med 3-5%. Triboron har även positiva effekter när det gäller rök, partiklar och odörer i avgaserna.


Giftfri och utmärkt för biobränslen

Eftersom Triborons teknologi fungerar utmärkt tillsammans med biobränslen, biodiesel, metanol och etanol bidrar den till en ökad användning av de alternativa bränslen som spelar en viktig roll i strävan efter ett hållbart samhälle. Triborons skyddande och smörjande egenskaper är exceptionellt goda i etanol och metanol.

De föreningar och ämnen som används i Triborons produkter skadar inte naturen. Bor är ett viktigt mikronäringsämne för växter och är, liksom andra mikronäringsämnen, nödvändigt för växtkraften. De giftfria produkterna innehåller inga fossilbaserade ingredienser, vilket innebär att de är ett utmärkt alternativ till dagens biocidbaserade produkter.