Finansiell Kalender

Datum
2020-08-19Delårsrapport Q2
2020-11-18Delårsrapport Q3
2021-02-17Bokslutskommuniké (Q4-rapport)