Finansiell Kalender

Datum
2021-05-20Delårsrapport Q1
2021-05-27Årsstämma
2021-08-19Delårsrapport Q2
2021-11-18Delårsrapport Q3
2022-02-17Bokslutskommuniké (Q4-rapport)