Finansiella Mål

Triborons finansiella målsättning är att Bolaget inom fem år skall ha uppnått en årlig omsättning på 400 Mkr med en EBITDA-marginal överstigande 50 procent och därefter med en tillväxt om cirka 20 procent per år.