Triboron: Substantiella ordrar för Tekat Ltd

Pressmeddelande
25 maj, 2023

Tekat Ltd (”Tekat”), ett av bolagen som Triboron International AB (”Triboron”) har avtalat om att förvärva, har levererat bränsleadditiv till ett värde av 3,7 MSEK samt erhållit ytterligare ordrar motsvarande ca 3,5 MSEK från ett asiatiskt bolag verksamt inom kraftgenerering.

Tekat har levererat produkter för bränsleförbättring till ett asiatiskt företag verksamt inom kraftgenerering. Bränslet används för industriella pannor.

Det fakturerade ordervärdet uppgår till cirka 3,7 MSEK, varav cirka 2,7 MSEK har fakturerats under första kvartalet 2023. Dessutom har Tekat erhållit ytterligare beställningar från samma kund som ska levereras under perioden maj till augusti 2023 uppgående till cirka 3,5 MSEK.

”Då mer än 70 procent av tillväxten i den globala efterfrågan på el kommer från Asien, är vi väl positionerade för att hjälpa våra kunder att lösa sina utmaningar med vår miljövänliga katalysatorteknik för förbränningsmotorer, vilken minskar såväl bränsleförbrukning som miljöskadliga utsläpp”, säger Tomaz Medves, VD för Tekat.

Tekat, som kommer att konsolideras i Triboron från och med början av juni, uppnådde följande omsättning och resultat för perioderna Q1 2023 och jan-dec 2022:

(TSEK)                                 Q1 2023   Jan-dec 2022

Nettoomsättning                     7 467              27 317

Rörelseresultat                           683               3 192

”Jag är mycket nöjd att konstatera att Tekat fortsätter att prestera bra på marknaden för bränsleadditiv. Företaget hade en bra start på 2023 och har uppfyllt eller till och med överträffat våra förväntningar sedan dess”, kommenterar Pär Krossling, VD för Triboron.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2023 klockan 09:30 CET.

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | +46 8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Jan Norman, CFO | +46 73 433 25 10 | jan.norman@triboron.com

Dokument för nedladdning