PÅMINNELSE: Telefonkonferens idag kl 10.00 om Triborons föreslagna bolagsförvärv och riktade nyemissioner

Pressmeddelande
24 april, 2023

Med anledning av Triborons föreslagna förvärv av 100 procent av aktierna i bolagen Tekat Limited och Elite Oil i Skandinavien AB samt av 10 procent av aktierna i Incendio AB, vilket meddelades den 17 april 2023, kommer en telefonkonferens och audiocast att hållas på svenska kl 10.00 den 24 april 2023.

Triborons VD Pär Krossling och CFO Jan Norman kommer att presentera de föreslagna transaktionerna samt svara på frågor.

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk. Via webcasten finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
https://ir.financialhearings.com/triboron-press-conference

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5003977

Länk samt telefonnummer finns också på Triborons hemsida under https://www.triboron.com/sv/investerare/finansiell-kalender/

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | +46 8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Jan Norman, CFO | +46 73 433 25 10 | jan.norman@triboron.comDokument för nedladdning