Triboron har arrangerat ytterligare finansiering

Pressmeddelande
20 februari, 2023

Triboron International AB (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) har arrangerat ytterligare finansiering för verksamheten till och med juni 2023. Styrelsen arbetar fortsatt med den långsiktiga finansieringen.

Totalt har 2,4 MSEK i ny finansiering erhållits från befintliga aktieägare, huvudsakligen genom lån, sedan 1 januari 2023.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2023 klockan 16:30 CET

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | +46 8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Jan Norman, CFO | +46 73 433 25 10 | jan.norman@triboron.com

Dokument för nedladdning