Triboron erhåller patentgodkännande i Kanada

Pressmeddelande
17 november, 2022

Triboron International AB (publ) (”Triboron”) har fått ett godkännande från patentverket i Kanada avseende patent nr 3041781 för metoder för att förhindra mikrobiell tillväxt i förnyelsebara bränslen med hjälp av Triborons teknologi.

Triboron har beviljats ett patent i Kanada för ”Metoder för att förhindra mikrobiell tillväxt och mikrobiologiskt påverkad korrosion i biologiskt nedbrytbar och/eller hydraulisk vätska och/eller smörjmedel för förnyelsebart bränsle”. Patentet är giltigt i 20 år från den 27 oktober 2017, då ansökan lämnades in.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD Triboron | 08-643 10 00 | par.krossling@triboron.com

Dokument för nedladdning