Teckningsoptioner i Triboron International AB serie TO 2 B börjar handlas på First North

Pressmeddelande
22 september, 2022

Triboron International AB (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) meddelar att teckningsoptioner av serie serie TO 2 B börjar handlas på First North den 22 september 2022.

Fakta om teckningsoptionen:

Namn: Triboron TO 2 B
Kortnamn: TRIBO TO 2 B
ISIN-kod: SE0017131295
Orderboks-ID: 268354
Villkor: Emissionskurs, 70% av VWAP av bolagets aktie under 10 dagar före varje teckningsperiod per aktie. Högsta emissionskurs 8 SEK per aktie och lägsta emissionskurs 1,50 SEK per aktie.
3 teckningsoptioner ger rätt att teckna 1 ny B-aktie i Triboron
   
Teckningsperiod: 1 juni 2022 – 15 juni  2022
  1 juni 2023 – 15 juni 2023
  1 juni 2024 – 17 juni 2024
Sista handelsdag: 13 juni 2024

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | +46 8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Jan Norman, CFO | +46 73 433 25 10 | jan.norman@triboron.com

Dokument för nedladdning