Emissionsjustering av teckningsoptionsvillkor i Triboron International AB serie 2020/2023:2

Pressmeddelande
27 maj, 2022

Triboron International AB (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) meddelar justering av villkoren för teckningsoptioner av serie 2020/2023:2.

Justering har skett för den emission som genomfördes i december 2021. Antalet aktier som varje option berättigar till vid teckning av serie 2020/2023:2 justeras från ursprungliga 0,333333 aktier per option till nu 0,330582. Den lägsta lösenkursen justeras från 2,00 SEK till 2,016645 SEK.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | +46 8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Jan Norman, CFO | +46 73 433 25 10 | jan.norman@triboron.com

Dokument för nedladdning