Nytt datum för årsstämman 2022

Pressmeddelande
25 april, 2022

Triboron International AB (publ) (“Triboron” eller ”Bolaget”) har beslutat att det nya datumet för Bolagets årsstämma 2022 är den 30 maj 2022.

Triborons styrelse har beslutat att flytta datumet för Bolagets årsstämma 2022 från den 24 maj 2022 till den 30 maj 2022. Kallelse till årsstämman kommer att ske minst fyra veckor innan det nya datumet.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | +46 8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Jan Norman, CFO | +46 73 433 25 10 | jan.norman@triboron.com

Dokument för nedladdning