Sjömacken i Vaxholm erbjuder bränsle med Triboron direkt från pump

Pressmeddelande
14 oktober, 2021

Triboron International AB (publ) (”Triboron”) har tecknat ett avtal med Altus Sjömacken Vaxholm AB (”Sjömacken”), som kommer att marknadsföra och saluföra sitt bränsle förstärkt med Triborons bränsleteknologi (Fuel Formula) på sin flytande bränslestation ”Sjömacken Vaxholm” direkt från pump.

Avtalet avser till en början två kvaliteter, 98 oktan och Bunkerdiesel (Mk1), men med option på utökning till samtliga bränslen och pumpar. Det betyder att upp till 1 000 000 liter per år kommer att förstärkas med Triborons teknologi och då ge minskade CO2-utsläpp med ca 140 ton per år.

Sjömacken Vaxholm är en centralt belägen flytande servicestation i Stockholms skärgård för privat och yrkesmässig båttrafik, belägen utanför gästhamnen i Vaxholm. Sjömacken erbjuder också sina kunder Triborons utbud av produkter i koncentrat för dem som vill blanda in själva i sina bränslen.

”Triborons teknologi, som möjliggör minskat motorslitage, lägre bränsleförbrukning samt dessutom motverkar mikrobtillväxt i bränsletankar och bränslesystem under vinterförvaring, är högintressant för våra kunder. Jag ser fram emot erbjuda vårt förstärkta bränsle direkt från pump”, säger Alexander von Hueck, VD för Altus Sjömacken Vaxholm.

”För första gången kan konsumenter nu tanka bränsle med Triborons teknologi direkt från pumpen. Förutom bättre ekonomi, kan Sjömackens bränslekunder också bidra positivt till miljön genom väsentligt sänkta koldioxidutsläpp”, tillägger Pär Krossling, VD för Triboron.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2021 klockan 08:30.

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | +46 8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com

Alxander von Hueck, VD Altus Sjömacken Vaxholm | 08-541 300 00 | info@sjomacken.se

För mer information om Sjömacken, besök https://sjomacken.se/

Dokument för nedladdning