Triboron erhåller positivt förhandsbesked angående patent i USA

Pressmeddelande
17 februari, 2021

Triboron International AB (publ) (”Triboron”) har idag erhållit ett positivt förhandsbesked från patentverket i USA avseende en patentansökan för metoder att förhindra mikrobiell tillväxt i förnyelsebara bränslen med hjälp av Triborons teknologi.

Det amerikanska patentverket (The US Patent and Trademark Office) har idag meddelat Triboron att de kommer att godkänna bolagets patentansökan i USA med nr 16/345144 ”Methods for preventing microbial growth and microbiologically influenced corrosion in a biodegradable and/or renewable fuel, hydraulic fluid and/or lubricant”.

”Ett godkänt patent avseende Triborons förmåga att minska mikrobiell tillväxt i förnyelsebara bränslen är positivt för marknadsföringen i flera marknader, inte minst mot bakgrund av den ökande användningen av biobränslen där detta är ett tydligt problem,” säger Pär Krossling, VD för Triboron.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | 08-643 10 00 | par.krossling@triboron.com

Om Triboron International AB (publ)

Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Dokument för nedladdning