Nyemission december 2020

Triboron genomförde under december 2020 en företrädesemission av Units. Varje Unit bestog av en B-aktie och en teckningsoption. På avstämningsdagen erhöll alla aktieägare uniträtter, vilka antingen kunde användas för att teckna Units eller säljas.

Företrädesemission tecknades till 183 procent. Triboron tillfördes cirka 12,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

Läs mer om Analyst Group aktieanalys
https://www.analystgroup.se/analyser/triboron-2/
https://www.analystgroup.se/emission/emission-triboron/

Du kan läsa om nyemission här under Pressmeddelande.

Mer information om emissionen kan laddas ner här:

Dokument för nedladdning

,