Tester & Valideringar

Triborons dokumenterade förmåga att minska friktion, spara bränsle och motverka bakteriebildning har verifierats under tio miljoner driftstimmar på tävlingsbanor, i vardagsbruk och i laboratorier med toppmodern AVL-utrustning. Det har även bekräftats att Triboron med fördel kan användas både i nya och begagnade applikationer utan negativa effekter varken på motorer, avgasreningssystem eller maskiner.

Denna gedigna verifikationen av teknologins kvalitet under lång tid ligger till grund för Triborons internationella garanti, som ger användaren finansiell kompensation vid fel som mot förmodan orsakas av våra produkter.

Friktionsminskning

Ångströms Tribomaterialgrupp vid universitetet i Uppsala har genomfört friktionstester i laboratoriemiljö med fokus på effekten av upprepad besprutning av Triboronteknologin på en metallyta.

Diagrammet visar hur friktionskoefficienten minskar vid upprepad besprutning (en sekund var tionde sekund) av en blandning av komprimerad luft och Triboron på en oljesmörjd yta.