Fuel Formula Consumer 2.0

Minskar bränsleförbrukning med upp till 5%, sänker CO2 samtidigt som slitage och friktion minskar. Kontinuerlig användning förhindrar bakterieangrepp.

RDE – Real Driving Emissions-testad
(Officiellt regulatorisk certifieringstest inom EU)

Triboron är en patenterad teknologi som används för att reducera mekanisk friktion, minska slitage och förhindrar bakterieangrepp i flytande bränslen. Blandad med bränsle (1:700) resulterar den i minskad bränsleförbrukning, minskad CO2 och betydande minskning i slitage på motorn. Triboron har också egenskap att förhindra mikrobtillväxt.

De bränslen som vi använder idag har varierande inslag av CO2 neutrala biodelar. Det kan vara RME, Etanol, HVO i olika tappningar. Det som är gemensamt för samtliga bränslen är att de är förhållandevis torra, mindre smörjande, ur ett historiskt perspektiv. Inom diesel sfären har även ett växande problem med mikrober blivit en faktor att ta hänsyn till. Världen kräver CO2 neutrala bränslen idag, och det är där Triboron bidrar med sin teknologi för att minska det slitaget som torra bränslen orsakar, sänka bränsleförbrukning och CO2 samt förhindrar tillväxt av eventuella mikrober, detta utan att öka påverkan på vår miljö negativt.

Fuel Formula blandas 1:700 Interagerar med metallytor och skapar ett lamell lager som reducerar friktionen och skyddar mekaniska delar från slitage. Fuel Formula rengör också injektorerna och bidrar till en renare förbränning. Bränslebesparing upp till 5% är förväntat.

 • Minskad förbrukning upp till 5%
 • Minskar slitage och friktion
 • Förhindrar bakterieangrepp

Fuel Formula används i flytande bränslen.

Verfierade resultat i verkliga samt laboratorietester visar att bor sammansättningarna och substanserna som används i produktionen inte är skadliga för miljön.

Volym 5dl PET-flaska
Användning För alla typer av motorer som drivs med bensin, diesel eller ethanol. För alla typer av fordon så som bilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, båtar och dieselmaskiner i rörelse eller stationära
Blandning 1:700 (1 deciliter per 70 liter bränsle). Bakteriesanering: 1:350 (2 deciliter per 70 liter bränsle).
Intervall Varje tankning

Fuel Formula Professional 2.0

Reducera bränsleförbrukning och ditt CO2 avtryck, minska slitaget på dina fordon, förhindrar bakterietillväxt. Många års forskning har givit Triboron ett unikt evidensbaserat läge med ledande additiv egenskaper utan att tillföra gifter i vår miljö. Rekommenderas av flera åkerier som en del i deras ISO certifiering.

RDE – Real Driving Emissions-testad
(Officiellt regulatorisk certifieringstest inom EU)

Triboron är en patenterad teknologi som används för att reducera mekanisk friktion, minska slitage och förhindrar bakterieangrepp i flytande bränslen. Blandad med bränsle (1:1000) resulterar den i minskad bränsleförbrukning, minskad CO2 och betydande minskning i slitage på motorn. Triboron har också egenskap att förhindra mikrobtillväxt.

De bränslen som vi använder idag har varierande inslag av CO2 neutrala biodelar. Det kan vara RME, Etanol, HVO i olika tappningar. Det som är gemensamt för samtliga bränslen är att de är förhållandevis torra, mindre smörjande, ur ett historiskt perspektiv. Inom diesel sfären har även ett växande problem med mikrober blivit en faktor att ta hänsyn till. Världen kräver CO2 neutrala bränslen idag, och det är där Triboron bidrar med sin teknologi för att minska det slitaget som torra bränslen orsakar, sänka bränsleförbrukning och CO2 samt förhindrar tillväxt av eventuella mikrober, detta utan att öka påverkan på vår miljö negativt.

Fuel Formula blandas 1:1000 Interagerar med metallytor och skapar ett lamell lager som reducerar friktionen och skyddar mekaniska delar från slitage. Fuel Formula rengör också injektorerna och bidrar till en renare förbränning. Bränslebesparing upp till 5% är förväntat.

 • Minskad förbrukning upp till 5%
 • Minskar slitage och friktion
 • Förhindrar bakterieangrepp

Fuel Formula används i flytande bränslen.

Verfierade resultat i verkliga samt laboratorietester visar att bor sammansättningarna och substanserna som används i produktionen inte är skadliga för miljön.

Volym 5dl PET-flaska, 4L Dunk, 1000L IBC
Användning För alla typer av motorer som drivs med bensin, diesel eller ethanol. För alla typer av fordon så som bilar, lastbilar, bussar, motorcyklar, båtar och dieselmaskiner i rörelse eller stationära
Blandning 1:1000 (1 deciliter per 100 liter bränsle). Bakteriesanering: 1:500 (2 deciliter per 100 liter bränsle).
Intervall Varje tankning

Two-Stroke Formula Concentrate 2.0

Kör din 2T motor rökfritt, samtidigt som du minskar CO och kolväten. Bränslebesparing på ca 10% med minskat slitage på din motor. Unika egenskaper för 2T.

Triborons revolutionerande 2Takts olja eliminerar blårök och minskar förbrukning med ca 10%. Det är en patenterad teknologi som används för att reducera mekanisk friktion, samt slitage på motorn. Lösningen interagerar med metallytor och skapar ett lamell lager som reducerar friktionen till ett minimum och skyddar mekaniska delar från slitage.

 • Halverar oljeanvändningen
 • Bränslebesparing ca 10%
 • Eliminerar röken
 • Minimerar CO och kolväten

Förutom bränslebesparingar på upp till 10% minskar Triboron även mängden skadliga utsläpp av kolmonoxid (CO) och kolväten (HC) med 25%.

Verfierade resultat i verkliga samt laboratorietester visar att borsammansättningarna och substanserna som används i produktionen är inte skadliga för miljön.

Volym 5dl PET-flaska, 1L PET-flaska, 1000L IBC
Användning Blandas med bensin för användning i alla typer av 2-taktsmotorer som drivs med bensin och etanol.
Blandning Halva mängden oljeinnehåll som rekommenderas av motortillverkaren (dvs. 1:100 när 2% rekommenderas).

Two-Stroke Formula Injection 2.0

Kör din 2T motor rökfritt, samtidigt som du minskar CO och kolväten. Bränslebesparing på ca 10% med minskat slitage på din motor. Unika egenskaper för 2T. För separat oljeinsprutning.

Triborons revolutionerande 2Takts olja eliminerar blårök och minskar förbrukning med ca 10%. Det är en patenterad teknologi som används för att reducera mekanisk friktion, samt slitage på motorn. Lösningen interagerar med metallytor och skapar ett lamell lager som reducerar friktionen till ett minimum och skyddar mekaniska delar från slitage.

 • Bränslebesparing ca 10%
 • Eliminerar röken
 • Minimerar CO och kolväten

Förutom bränslebesparingar på upp till 10% minskar Triboron även mängden skadliga utsläpp av kolmonoxid (CO) och kolväten (HC) med 25%. Inblandning 1%, finns både som direkt inblandning samt injektion för separat oljetank.

Verfierade resultat i verkliga samt laboratorietester visar att borsammansättningarna och substanserna som används i produktionen är inte skadliga för miljön.

Volym  1L PET-flaska, 4L Dunk, 1000L IBC
Användning Endast för självdoserande 2-takts motorer med separat oljetank.
Blandning Fylls direkt i separat oljetank eller blandas 1:50 med bensin eller biobränsle om inte motortillverkarens rekommenderar annan blandningsmängd.