Tester & Valideringar

 

Triborons dokumenterade förmåga att minska friktion, spara bränsle och motverka bakteriebildning har verifierats under tio miljoner driftstimmar på tävlingsbanor, i vardagsbruk och i laboratorier med toppmodern AVL-utrustning. Det har även bekräftats att Triboron med fördel kan användas både i nya och begagnade applikationer utan negativa effekter varken på motorer, avgasreningssystem eller maskiner.

Denna gedigna verifikationen av teknologins kvalitet under lång tid ligger till grund för Triborons internationella garanti, som ger användaren finansiell kompensation vid fel som mot förmodan orsakas av våra produkter.

Friktionsminskning

 

Ångströms Tribomaterialgrupp vid universitetet i Uppsala har genomfört friktionstester i laboratoriemiljö med fokus på effekten av upprepad besprutning av Triboronteknologin på en metallyta.

Diagrammet visar hur friktionskoefficienten minskar vid upprepad besprutning (en sekund var tionde sekund) av en blandning av komprimerad luft och Triboron på en oljesmörjd yta.

Bränsleförbrukning i bilar

 

Ett oberoende biltestföretag har genomfört omfattande vägtester med moderna bilar i olika storlekar och modeller, med och utan Triboron. Bilarna med Triboron i bränslet förbrukade i snitt 3-5% mindre bränsle än de bilar som kördes utan Triboron.

Ett annat test med toppmodern AVL-utrustning i NEVS/GM:s avancerade laboratorium resulterade i en 3-procentlig minskning av bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen med Triboron.

 
Dieselbilarna hade det bästa resultatet. I dessa minskade förbrukningen med 6% med Triboron, medan minskningen för de bensindrivna bilarna låg på 4,8%.

Bränsleförbrukning i stationära generatorer

 

Tester i två stationära generatorer resulterade i en ännu högre förbrukningsminskning med Triboron i bränslet. Testerna omfattade dieseldrivna generatorer i två olika storlekar, med och utan Triborons teknologi, på tre konstanta effektnivåer under fem timmar långa deltester.

 
De genomsnittliga bränslebesparingarna i de två generatorerna blev 8,6% respektive 12% med Triboron i bränslet.

Bränsleförbrukning i tvåtaktsmotorer

 

En enda procent Triboron i bränslet ger betydande utsläppsminskningar av kolmonoxid (CO), kolväten (HC) och koldioxid (CO2). Detta understryker teknologins potential för att förbättra luftkvaliteten i hårt trafikerade stadsmiljöer med stora moped- och motorcykelbestånd.

 
Tester med en motor av typen Stihl MS181 som genomfördes av det svenska institutet SP resulterade i en 25-procentlig minskning av HC- och CO-utsläppen med Triborons tvåtaktstillsats i bränslet i stället för syntetolja av standardtyp. Bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen minskade med 20%.

Hållbarhet

 

Ett långtidstest över 5 000 mil med toppmodern AVL-utrustning i NEVS/GM:s avancerade laboratorium esulterade i en 3-procentlig minskning av bränsleförbrukning och CO2-utsläpp med Triboron. Testerna visade dessutom att Triborons teknologi varken skadar avgasreningssystemet eller minskar dess effektivitet.

 
Bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen gick ner cirka 3% med Triboron. Detta är den största minskningen någonsin i ett test som inte inkluderat en omkonstruerad drivlina.
 
Katalysatorns åldrande är helt normal för 5 000 mils körning och emissionsutsläppen ligger långt under kraven (Euro 4). Inga felkoder noterades i motorn under testet.

Slitage

 

En studie av Ångströms Tribomaterialgrupp vid universitetet i Uppsala resulterade i minskad friktion och slitage med Triborons tvåtaktstillsats i bränslet.

Friktionsminskning

 
Friction Reduction

Slitage

 
Åldrandet av katalysatorn är normalt efter 50,000 km av accelererad körning, med utsläppsnivåer långt under den lagliga gränden (Euro 4) Inga motorfel påvisades under testet.

Bakteriebekämpning

 

En rapport I det tyska magasinet AutoBild (testet genomförd av SGS) visar att Triboron aktivt bekämpar bakterieattacker vid vinterförvaringsförhållanden. Testerna visade att alla de fem typerna av bakterier, jäst och mögel eliminerades.

Hamburgtestet

Ett annat test som genomfördes av Technische Mikrobiologie Dr. Jutta Höffler GmbH i Hamburg 2016 visar också att tillväxten av bakterier (Pseudomonas aeruginosa), svamp/jäst (Hormoconis resinae) och mögel (Yarrowia tropicalis) effektivt stoppas med inblandning av Triboron. Under vissa omständigheter elimineras förekomsten helt.

Triboron Fuel Formula testades i ett Dieselbränsle i tre olika koncentrationer; 1:500, 1:1000 & 1:2000, varav 1:1000 är den rekommenderade gällande bränsleekonomi. Sedan mättes halten av bakterie, svamp/jäst samt mögel vid tre tidpunkter; 1, 7 samt 28 dagar. För den bubbla dosen, 1:500, som är rekommenderad vid bakterieproblem, visar testet att de tre valda mikroorganismerna dör ut helt någonstans mellan 8 och 28 dagar.

 

Pseudomonas Aeruginosa (Bakterie)

Gällande bakterien Pseudomonas Aeruginosa, kan vi se att det är huvudsakligen koncentrationen 1:500 som påverkar tillväxten av bakterier, efter 28 dagar ser vi ingen fortsatt tillväxt.

 

Hormoconis Resinae (Svamp/Jäst)

Gällande Svamp/Jäst-varianten Hormoconis Resinae, kan vi se att både koncentration 1:500 och 1:1000 påverkar tillväxten av bakterier, efter 28 dagar ser vi ingen fortsatt tillväxt.

 

Yarrowia Tropicalis (Mögel)

Gällande Yarrowia Tropicalis (Mögel), kan vi se att samtliga koncentrationer påverkar tillväxten av bakterier, efter 28 dagar ser vi ingen fortsatt tillväxt.