Triboron offentliggör utfall i kvittningsemissioner

Pressmeddelande
10 juli, 2024

Styrelsen för Triboron International AB (”Triboron” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i två riktade kvittningsemissioner av sammantaget högst 17 500 000 aktier av serie B som beslutades på årsstämman den 27 juni 2024. Totalt tecknades 15 127 871 aktier.

Riktad nyemission del 1 (tilläggsköpeskilling avseende Elite Oil I Skandinavien AB)

7 563 935 aktier av serie B tecknades av Roxtech Systems AB, Replace i Karlstad AB och Törega AB. Teckningskursen uppgick till 0,231361 kronor som motsvarar åttio (80) procent av den volyms­viktade genomsnittskursen för aktier av serie B baserat på de tio föregående handelsdagarna före dagen för stämman.

Tilldelning Antal aktier av serie B:
Replace i Karlstad AB 756 393
Roxtech Systems AB 5 294 755
Törega AB 1 512 787
Totalt: 7 563 935

Riktad nyemission del 2 (tilläggsköpeskilling avseende Tekat Limited) 7 563 936 aktier av serie B tecknades av Jollis AB och Tomaz Medves. Teckningskursen uppgick till 0,231361 kronor som motsvarar åttio (80) procent av den volymsviktade genomsnittskursen för aktier av serie B baserat på de tio föregående handelsdagarna före dagen för stämman.

Tilldelning Antal aktier av serie B:
Jollis AB 7 185 740
Tomaz Medves 378 196
Totalt: 7 563 936

Utspädning med anledning av Kvittningsemissionerna

Efter registrering av den tidigare offentliggjorda och per den 9 juli 2024 tecknade och tilldelade andelen av Kvittningsemissionerna vid Bolagsverket, kommer Bolagets aktiekapital att öka med 453 836,13 SEK till sammanlagt 3 377 515,23 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med
15 127 871 till sammanlagt 112 583 841. Den totala utspädningseffekten från kvittnings­emissionerna uppgår till cirka 13,4 procent.

Rådgivare

Triboron har anlitat Synch Advokat AB som legal rådgivare i samband med kvittningsemissionerna.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:

Robert Thorén, VD/CFO | +46 73 353 76 09 | robert.thoren@triboron.com

Dokument för nedladdning