Triborons vd avgår – kommer att leda bolagets Advisory Board

Pressmeddelande
29 december, 2023

Vd för Triboron International AB (”Triboron”) avgår från sin post vid årsskiftet. Styrelsen har utsett Robert Thorén, i dag CFO i bolaget, till tillförordnad vd. Nuvarande vd, Pär Krossling, kommer att fortsätta som resurs i bolaget och leda det Advisory Board som nu skapas för att driva affärsutveckling och speciella projekt.

Triborons vd Pär Krossling avslutar sin anställning vid årsskiftet. Styrelsen har utsett bolagets nuvarande CFO Robert Thorén till tillförordnad vd tills dess en ny vd rekryterats. Robert har tidigare arbetat som bland annat CFO för Tekat och Elite Oil under en tvåårsperiod innan de förvärvades av Triboron. Denna rekrytering kommer att inledas så snart som möjligt.

”Vi vill tacka Pär för hans tid i Triboron, där han under sina fem år som vd bidragit mycket positivt till verksamheten. Pär har bland annat lett bolaget under noteringen på Nasdaq First North under 2019 och framgångsrikt deltagit i förvärven av bolagen Tekat och Elite Oil under våren 2023. Koncernen har därmed fått en mer internationell prägel med huvuddelen av sin svenska verksam­het i Karlstad. Pär har, i samråd med styrelsen, kommit fram till att nästa fas av Triborons tillväxt behöver ett nytt ledarskap. Vi är samtidigt tacksamma för att Pär vill fortsätta som en viktig resurs i bolaget genom att leda vårt nya Advisory Board”, säger Triborons ordförande Kent Sander i en kommentar.

Pär Krossling kommer att kvarstå som resurs för bolaget och leda det Advisory Board som nu skapas för att driva affärsutveckling och speciella projekt. Han kommer att bistå bolagets tillförordnade vd och eventuellt också den person som rekryteras för att ta över vd-rollen för att säkerställa kontinuitet och en smidig övergång.

”Det har varit mycket utvecklande att leda Triboron under ett antal händelserika år och tillsammans med styrelse och personal kommersialisera bolagets unika och gröna teknologi. Triboron har nu en betydligt större och bättre plattform för tillväxt än när jag tillträdde som vd och det har blivit dags för mig att lämna över stafettpinnen när nästa tillväxtfas nu inleds”, säger Pär Krossling.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2023 klockan 11:00 CET.

Kontaktinformation:

Kent Sander, Ordförande | +46 768 99 85 44 | kent.sander@brainheart.com
Robert Thorén, CFO | +46 73 353 76 09 | robert.thoren@triboron.com

Dokument för nedladdning