Triboron publicerar rapport över tredje kvartalet 2022
Triboron publicerar rapport över tredje kvartalet 2022

Pressmeddelande

november 18, 2022

Kvartal 3: 1 juli – 30 september 2022 Nettoomsättningen uppgick till 112 (77) TSEK. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 (73) TSEK. Övriga rörelseintäkter uppgick till 643 (2) TSEK. Rörelseresultatet uppgick till -1 885 (-4 083) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -1 885 (-4 083) TSEK. Resultat per aktie före och efter

Triboron erhåller patentgodkännande i Kanada
Triboron erhåller patentgodkännande i Kanada

Pressmeddelande

november 17, 2022

Triboron International AB (publ) (”Triboron”) har fått ett godkännande från patentverket i Kanada avseende patent nr 3041781 för metoder för att förhindra mikrobiell tillväxt i förnyelsebara bränslen med hjälp av Triborons teknologi. Triboron har beviljats ett patent i Kanada för ”Metoder för att förhindra mikrobiell tillväxt och mikrobiologiskt påverkad korrosion i biologiskt nedbrytbar och/eller hydraulisk

Teckningsoptioner i Triboron International AB serie TO 2 B börjar handlas på First North
Teckningsoptioner i Triboron International AB serie TO 2 B börjar handlas på First North

Pressmeddelande

september 22, 2022

Triboron International AB (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) meddelar att teckningsoptioner av serie serie TO 2 B börjar handlas på First North den 22 september 2022. Fakta om teckningsoptionen: Namn: Triboron TO 2 B Kortnamn: TRIBO TO 2 B ISIN-kod: SE0017131295 Orderboks-ID: 268354 Villkor: Emissionskurs, 70% av VWAP av bolagets aktie under 10 dagar före varje

Den snabba vägen till en global CO2-minsking och begränsning av skadliga avgasutsläpp

En storskalig användning av Triborons banbrytande miljöteknologi är en av de snabbaste och mest kostnadseffektiva vägarna till en snabb och uthållig minskning av de globala utsläppen av koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO) och kolväten (HC). Triborons teknologi kan spela en huvudroll för att nå det etablerade målet att minska CO2-utsläppen med 75% till år 2030. Triboronteknologin är särskilt lämplig i fossilfria bränslen och ger möjlighet till snabb ökad användning av dessa.


Reducera

Den svenska innovationen Triboron är en patenterad, unik teknologi för att minska mekanisk friktion. Använd i bränslen, oljor och fetter i ett brett spann av fordon och maskiner ger teknologin såväl mekaniska och miljömässiga fördelar som betydande ekonomiska besparingar.


Spara

Triboron är en billig teknologi som ersätter giftiga och dyra produkter. Vårt stora tekniska genombrott är förmågan att lösa upp en låg koncentration av Bor till en klar, stabil vätska. Blandat med bränslet i ett modernt fordon ger Triboron en uthållig minskning av bränsleförbrukningen med minst 3-5%. I stationära generatorer minskar förbrukningen ännu mer.


Skydda

Triboron tar vara på den fulla effekten av Borets välkända friktionsminskande egenskaper på samma gång som det bevarar bränslets kvalitet via effektiv bakteriekontroll. Teknologin skyddar även mekaniska komponenter från slitage, gör rent insprutningsmunstycken och motverkar rostbildning. Triboron har utmärkta smörjande och skyddande egenskaper även när det blandas med biobränslen.