Konsolidering av förvärvade bolag och en bra utveckling under det tredje kvartalet
Konsolidering av förvärvade bolag och en bra utveckling under det tredje kvartalet

Pressmeddelande

november 17, 2023

◦ De förvärvade bolagen ingår i koncernen sedan den 1 juni, dvs 4 månader◦ Bred portfölj av miljöförbättrande produkter◦ EBITDA för det tredje kvartalet 453 KSEK Kvartal 3: 1 juli – 30 september 2023 Nettoomsättningen uppgick till 28 531 (112) TSEK. Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) TSEK. Rörelseresultatet uppgick till -1 116 (-1 885)

Triboron publicerar rapport över andra kvartalet 2023
Triboron publicerar rapport över andra kvartalet 2023

Pressmeddelande

augusti 18, 2023

Konsolidering av förvärvade bolag och stark inledning på 2023 ◦ Förvärven av Tekat och Elite Oil framgångsrikt genomförda ◦ De förvärvade bolagen konsolideras under en månad i kvartal 2 ◦ Bred portfölj av miljöförbättrande produkter till flera marknader ◦ Stark tillväxt och proforma omsättning närmare 55 Mkr under H1 Kvartal 2: 1 april – 30 juni 2023 Nettoomsättningen uppgick

Kommuniké från Triborons årsstämma 2023
Kommuniké från Triborons årsstämma 2023

Pressmeddelande

juni 30, 2023

Triboron International AB (”Triboron”) har idag den 30 juni 2023 hållit sin årsstämma i Bolagets lokaler på Gunnebogatan 34, Stockholm. Stämman beslutade med erforderlig majoritet och i enlighet med styrelsens förslag bl.a. följande: Fastställande av balans- och resultaträkningar Stämman beslutade fastställa balans- och resultaträkningar för räkenskapsåret 2022. Resultatdisposition Stämman beslutade att, i enlighet med styrelsens

Den snabba vägen till en global CO2-minsking och begränsning av skadliga avgasutsläpp

En storskalig användning av Triborons banbrytande miljöteknologi är en av de snabbaste och mest kostnadseffektiva vägarna till en snabb och uthållig minskning av de globala utsläppen av koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO) och kolväten (HC). Triborons teknologi kan spela en huvudroll för att nå det etablerade målet att minska CO2-utsläppen med 75% till år 2030. Triboronteknologin är särskilt lämplig i fossilfria bränslen och ger möjlighet till snabb ökad användning av dessa.


Reducera

Den svenska innovationen Triboron är en patenterad, unik teknologi för att minska mekanisk friktion. Använd i bränslen, oljor och fetter i ett brett spann av fordon och maskiner ger teknologin såväl mekaniska och miljömässiga fördelar som betydande ekonomiska besparingar.


Spara

Triboron är en billig teknologi som ersätter giftiga och dyra produkter. Vårt stora tekniska genombrott är förmågan att lösa upp en låg koncentration av Bor till en klar, stabil vätska. Blandat med bränslet i ett modernt fordon ger Triboron en uthållig minskning av bränsleförbrukningen med minst 3-5%. I stationära generatorer minskar förbrukningen ännu mer.


Skydda

Triboron tar vara på den fulla effekten av Borets välkända friktionsminskande egenskaper på samma gång som det bevarar bränslets kvalitet via effektiv bakteriekontroll. Teknologin skyddar även mekaniska komponenter från slitage, gör rent insprutningsmunstycken och motverkar rostbildning. Triboron har utmärkta smörjande och skyddande egenskaper även när det blandas med biobränslen.