Sjömacken i Vaxholm erbjuder bränsle med Triboron direkt från pump

Pressmeddelande

oktober 14, 2021

Triboron International AB (publ) (”Triboron”) har tecknat ett avtal med Altus Sjömacken Vaxholm AB (”Sjömacken”), som kommer att marknadsföra och saluföra sitt bränsle förstärkt med Triborons bränsleteknologi (Fuel Formula) på sin flytande bränslestation ”Sjömacken Vaxholm” direkt från pump. Avtalet avser till en början två kvaliteter, 98 oktan och Bunkerdiesel (Mk1), men med option på utökning

Triboron erhåller pilotorder från Pierce Group

Pressmeddelande

september 14, 2021

Enligt tidigare kommunicerat samarbetsavtal mellan Triboron International AB (publ) (”Triboron”) och Pierce Group AB (publ) (”Pierce Group”, ”Pierce”), har Pierce nu lagt en pilotorder om 123 000 kr på Triborons produkter. Pierce Group är en ledande europeisk onlineåterförsäljare av utrustning, delar, tillbehör och streetwear – för motocross, motorcykel och snöskoter. Försäljning sker genom onlinebutikerna 24MX,

Triboron publicerar rapport över andra kvartalet 2021

Pressmeddelande

augusti 19, 2021

Andra kvartalet 2021 Nettoomsättningen uppgick till 201 (92) TSEK. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 52 (103) TSEK. Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (228) TSEK. Rörelseresultatet uppgick till -4 247 (-3 230) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -4 247 (-3 231) TSEK. Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,12 (-0,13) SEK. Kassaflödet

Slider

Den snabba vägen till en global CO2-minsking och begränsning av skadliga avgasutsläpp

En storskalig användning av Triborons banbrytande miljöteknologi är en av de snabbaste och mest kostnadseffektiva vägarna till en snabb och uthållig minskning av de globala utsläppen av koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO) och kolväten (HC). Triborons teknologi kan spela en huvudroll för att nå det etablerade målet att minska CO2-utsläppen med 75% till år 2030. Triboronteknologin är särskilt lämplig i fossilfria bränslen och ger möjlighet till snabb ökad användning av dessa.


Reducera

Den svenska innovationen Triboron är en patenterad, unik teknologi för att minska mekanisk friktion. Använd i bränslen, oljor och fetter i ett brett spann av fordon och maskiner ger teknologin såväl mekaniska och miljömässiga fördelar som betydande ekonomiska besparingar.


Spara

Triboron är en billig teknologi som ersätter giftiga och dyra produkter. Vårt stora tekniska genombrott är förmågan att lösa upp en låg koncentration av Bor till en klar, stabil vätska. Blandat med bränslet i ett modernt fordon ger Triboron en uthållig minskning av bränsleförbrukningen med minst 3-5%. I stationära generatorer minskar förbrukningen ännu mer.


Skydda

Triboron tar vara på den fulla effekten av Borets välkända friktionsminskande egenskaper på samma gång som det bevarar bränslets kvalitet via effektiv bakteriekontroll. Teknologin skyddar även mekaniska komponenter från slitage, gör rent insprutningsmunstycken och motverkar rostbildning. Triboron har utmärkta smörjande och skyddande egenskaper även när det blandas med biobränslen.