Triboron offentliggör utfall i kvittningsemissioner
Triboron offentliggör utfall i kvittningsemissioner

Pressmeddelande

juli 10, 2024

Styrelsen för Triboron International AB (”Triboron” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i två riktade kvittningsemissioner av sammantaget högst 17 500 000 aktier av serie B som beslutades på årsstämman den 27 juni 2024. Totalt tecknades 15 127 871 aktier. Riktad nyemission del 1 (tilläggsköpeskilling avseende Elite Oil I Skandinavien AB) 7 563 935 aktier av

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRIBORON INTERNATIONAL AB
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRIBORON INTERNATIONAL AB

Pressmeddelande

juli 5, 2024

Aktieägarna i Triboron International AB, org. nr 556939–1484 (”Bolaget”) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 24 juli 2024 kl. 10.00 på Synch Advokats kontor på Birger Jarlsgatan 6 i Stockholm. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET Den som önskar delta i stämman ska dels                  vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB

Triboron genomför riktad nyemission om 13,3 MSEK för att säkerställa fortsatt tillväxt och lönsamhet
Triboron genomför riktad nyemission om 13,3 MSEK för att säkerställa fortsatt tillväxt och lönsamhet

Pressmeddelande

juli 5, 2024

Triboron International AB (”Triboron” eller ”bolaget”) har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 13,3 MSEK. Samtidigt emitteras teckningsoptioner som kan tillföra ytterliga 8,3 MSEK under hösten om dessa utnyttjas fullt ut. Bolaget har erhållit bindande tecknings­anmälningar avseende hela emissionen. Likviddag för emissionen är omgående efter extra bolagsstämma 2024-07-24 för att besluta om emissionen. Bakgrund

Den snabba vägen till en global CO2-minsking och begränsning av skadliga avgasutsläpp

En storskalig användning av Triborons banbrytande miljöteknologi är en av de snabbaste och mest kostnadseffektiva vägarna till en snabb och uthållig minskning av de globala utsläppen av koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO) och kolväten (HC). Triborons teknologi kan spela en huvudroll för att nå det etablerade målet att minska CO2-utsläppen med 75% till år 2030. Triboronteknologin är särskilt lämplig i fossilfria bränslen och ger möjlighet till snabb ökad användning av dessa.


Reducera

Den svenska innovationen Triboron är en patenterad, unik teknologi för att minska mekanisk friktion. Använd i bränslen, oljor och fetter i ett brett spann av fordon och maskiner ger teknologin såväl mekaniska och miljömässiga fördelar som betydande ekonomiska besparingar.


Spara

Triboron är en billig teknologi som ersätter giftiga och dyra produkter. Vårt stora tekniska genombrott är förmågan att lösa upp en låg koncentration av Bor till en klar, stabil vätska. Blandat med bränslet i ett modernt fordon ger Triboron en uthållig minskning av bränsleförbrukningen med minst 3-5%. I stationära generatorer minskar förbrukningen ännu mer.


Skydda

Triboron tar vara på den fulla effekten av Borets välkända friktionsminskande egenskaper på samma gång som det bevarar bränslets kvalitet via effektiv bakteriekontroll. Teknologin skyddar även mekaniska komponenter från slitage, gör rent insprutningsmunstycken och motverkar rostbildning. Triboron har utmärkta smörjande och skyddande egenskaper även när det blandas med biobränslen.