Triboron har arrangerat ytterligare finansiering
Triboron har arrangerat ytterligare finansiering

Pressmeddelande

februari 20, 2023

Triboron International AB (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) har arrangerat ytterligare finansiering för verksamheten till och med juni 2023. Styrelsen arbetar fortsatt med den långsiktiga finansieringen.

Triboron publicerar rapport över fjärde kvartalet 2022
Triboron publicerar rapport över fjärde kvartalet 2022

Pressmeddelande

februari 17, 2023

Kvartal 4: 1 oktober – 31 december 2022 Nettoomsättningen uppgick till 178 (187) TSEK. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 (0) TSEK. Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) TSEK. Rörelseresultatet uppgick till -2 341 (-3 212) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -2 354 (-3 214) TSEK. Resultat per aktie före och efter

Triboron publicerar rapport över tredje kvartalet 2022
Triboron publicerar rapport över tredje kvartalet 2022

Pressmeddelande

november 18, 2022

Kvartal 3: 1 juli – 30 september 2022 Nettoomsättningen uppgick till 112 (77) TSEK. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 (73) TSEK. Övriga rörelseintäkter uppgick till 643 (2) TSEK. Rörelseresultatet uppgick till -1 885 (-4 083) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -1 885 (-4 083) TSEK. Resultat per aktie före och efter

Den snabba vägen till en global CO2-minsking och begränsning av skadliga avgasutsläpp

En storskalig användning av Triborons banbrytande miljöteknologi är en av de snabbaste och mest kostnadseffektiva vägarna till en snabb och uthållig minskning av de globala utsläppen av koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO) och kolväten (HC). Triborons teknologi kan spela en huvudroll för att nå det etablerade målet att minska CO2-utsläppen med 75% till år 2030. Triboronteknologin är särskilt lämplig i fossilfria bränslen och ger möjlighet till snabb ökad användning av dessa.


Reducera

Den svenska innovationen Triboron är en patenterad, unik teknologi för att minska mekanisk friktion. Använd i bränslen, oljor och fetter i ett brett spann av fordon och maskiner ger teknologin såväl mekaniska och miljömässiga fördelar som betydande ekonomiska besparingar.


Spara

Triboron är en billig teknologi som ersätter giftiga och dyra produkter. Vårt stora tekniska genombrott är förmågan att lösa upp en låg koncentration av Bor till en klar, stabil vätska. Blandat med bränslet i ett modernt fordon ger Triboron en uthållig minskning av bränsleförbrukningen med minst 3-5%. I stationära generatorer minskar förbrukningen ännu mer.


Skydda

Triboron tar vara på den fulla effekten av Borets välkända friktionsminskande egenskaper på samma gång som det bevarar bränslets kvalitet via effektiv bakteriekontroll. Teknologin skyddar även mekaniska komponenter från slitage, gör rent insprutningsmunstycken och motverkar rostbildning. Triboron har utmärkta smörjande och skyddande egenskaper även när det blandas med biobränslen.