Triboron offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen
Triboron offentliggör slutligt utfall i företrädesemissionen

Pressmeddelande

december 22, 2021

Det slutliga utfallet i Triboron International AB:s (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) företrädesemission visar att den är tecknad till ca 88 procent och, med ianspråktagande av garantier, till 100 procent. Genom företrädesemissionen kommer Triboron att tillföras cirka 12,8 miljoner kronor före emissionskostnader.

Triboron publicerar frågor och svar i samband med den pågående nyemissionen
Triboron publicerar frågor och svar i samband med den pågående nyemissionen

Pressmeddelande

december 14, 2021

Triboron International AB (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) har idag på sin hemsida publicerat frågor och svar i samband med den pågående nyemissionen.

Triboron International AB offentliggör tilläggsprospekt
Triboron International AB offentliggör tilläggsprospekt

Pressmeddelande

december 9, 2021

Styrelsen för Triboron International AB (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) har upprättat ett tilläggsprospekt, i tillägg till det EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes den 29 november 2021 (”Prospektet”), med anledning av Triborons pågående företrädesemission (”Erbjudandet”). Tilläggsprospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Den snabba vägen till en global CO2-minsking och begränsning av skadliga avgasutsläpp

En storskalig användning av Triborons banbrytande miljöteknologi är en av de snabbaste och mest kostnadseffektiva vägarna till en snabb och uthållig minskning av de globala utsläppen av koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO) och kolväten (HC). Triborons teknologi kan spela en huvudroll för att nå det etablerade målet att minska CO2-utsläppen med 75% till år 2030. Triboronteknologin är särskilt lämplig i fossilfria bränslen och ger möjlighet till snabb ökad användning av dessa.


Reducera

Den svenska innovationen Triboron är en patenterad, unik teknologi för att minska mekanisk friktion. Använd i bränslen, oljor och fetter i ett brett spann av fordon och maskiner ger teknologin såväl mekaniska och miljömässiga fördelar som betydande ekonomiska besparingar.


Spara

Triboron är en billig teknologi som ersätter giftiga och dyra produkter. Vårt stora tekniska genombrott är förmågan att lösa upp en låg koncentration av Bor till en klar, stabil vätska. Blandat med bränslet i ett modernt fordon ger Triboron en uthållig minskning av bränsleförbrukningen med minst 3-5%. I stationära generatorer minskar förbrukningen ännu mer.


Skydda

Triboron tar vara på den fulla effekten av Borets välkända friktionsminskande egenskaper på samma gång som det bevarar bränslets kvalitet via effektiv bakteriekontroll. Teknologin skyddar även mekaniska komponenter från slitage, gör rent insprutningsmunstycken och motverkar rostbildning. Triboron har utmärkta smörjande och skyddande egenskaper även när det blandas med biobränslen.