Kallelse till årsstämma i Triboron International AB (publ)
Kallelse till årsstämma i Triboron International AB (publ)

Pressmeddelande

maj 28, 2024

Aktieägarna i Triboron International AB (publ), org. nr. 556939–1484 kallas till årsstämma torsdagen den 27 juni 2024 kl. 10.00 på Synch Advokats kontor på Birger Jarlsgatan 6, 114 34 Stockholm. RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET Den som önskar delta i stämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB

Triboron publicerar rapport över första kvartalet 2024
Triboron publicerar rapport över första kvartalet 2024

Pressmeddelande

maj 17, 2024

Lyckad integration av de förvärvade bolagen EBITDA 856 TSEK i kvartal 1 jämfört med -1 698 TSEK föregående år Integration och kostnadsbesparingar ger effekt på resultatet Utöver likvida medel om 3 887 TSEK på balansdagen har bolaget ej avropade kreditfaciliteter om 4 800 TSEK Kvartal 1: 1 januari – 31 mars 2024 Nettoomsättningen uppgick till 27 586

Triboron: Intressebolaget Incendio uppnådde stark försäljningsökning och lanserar ny förbättrad bränsletillsats
Triboron: Intressebolaget Incendio uppnådde stark försäljningsökning och lanserar ny förbättrad bränsletillsats

Pressmeddelande

mars 19, 2024

Incendio AB (”Incendio”), ett bolag som Triboron International AB (”Triboron”) förvärvade 10 procent av aktierna i under 2023, rapporterar en imponerande försäljningsökning på 50 procent under 2023. Den starka försäljningsökningen är i hög grad hänförlig till stora leveranser till bland annat Mellanöstern, och har bidragit till ett positivt resultat för bolaget. Försäljningsframgångarna har också öppnat

Den snabba vägen till en global CO2-minsking och begränsning av skadliga avgasutsläpp

En storskalig användning av Triborons banbrytande miljöteknologi är en av de snabbaste och mest kostnadseffektiva vägarna till en snabb och uthållig minskning av de globala utsläppen av koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO) och kolväten (HC). Triborons teknologi kan spela en huvudroll för att nå det etablerade målet att minska CO2-utsläppen med 75% till år 2030. Triboronteknologin är särskilt lämplig i fossilfria bränslen och ger möjlighet till snabb ökad användning av dessa.


Reducera

Den svenska innovationen Triboron är en patenterad, unik teknologi för att minska mekanisk friktion. Använd i bränslen, oljor och fetter i ett brett spann av fordon och maskiner ger teknologin såväl mekaniska och miljömässiga fördelar som betydande ekonomiska besparingar.


Spara

Triboron är en billig teknologi som ersätter giftiga och dyra produkter. Vårt stora tekniska genombrott är förmågan att lösa upp en låg koncentration av Bor till en klar, stabil vätska. Blandat med bränslet i ett modernt fordon ger Triboron en uthållig minskning av bränsleförbrukningen med minst 3-5%. I stationära generatorer minskar förbrukningen ännu mer.


Skydda

Triboron tar vara på den fulla effekten av Borets välkända friktionsminskande egenskaper på samma gång som det bevarar bränslets kvalitet via effektiv bakteriekontroll. Teknologin skyddar även mekaniska komponenter från slitage, gör rent insprutningsmunstycken och motverkar rostbildning. Triboron har utmärkta smörjande och skyddande egenskaper även när det blandas med biobränslen.