KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRIBORON INTERNATIONAL AB
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TRIBORON INTERNATIONAL AB

Pressmeddelande

maj 31, 2023

Aktieägarna i Triboron International AB, org. nr. 556939–1484 (”Triboron” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 30 juni 2023 kl. 10.00 i Bolagets lokaler med adress Gunnebogatan 34, 163 53 Spånga. RÄTT ATT DELTA VID ÅRSSTÄMMAN Aktieägare som önskar delta i stämman ska: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen

Triboron International AB offentliggör slutligt utfall i kontantemission
Triboron International AB offentliggör slutligt utfall i kontantemission

Pressmeddelande

maj 26, 2023

Styrelsen för Triboron International AB (”Triboron” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av den riktade nyemission av högst 41 000 000 aktier av serie B (”Kontantemissionen”) som beslutades på en extra bolagsstämma den 22 maj 2023. Totalt har per den 25 maj tecknats 33 027 999  aktier av serie B, motsvarande cirka 80,6 procent av Kontantemissionen.

Triboron: Substantiella ordrar för Tekat Ltd
Triboron: Substantiella ordrar för Tekat Ltd

Pressmeddelande

maj 25, 2023

Tekat Ltd (”Tekat”), ett av bolagen som Triboron International AB (”Triboron”) har avtalat om att förvärva, har levererat bränsleadditiv till ett värde av 3,7 MSEK samt erhållit ytterligare ordrar motsvarande ca 3,5 MSEK från ett asiatiskt bolag verksamt inom kraftgenerering. Tekat har levererat produkter för bränsleförbättring till ett asiatiskt företag verksamt inom kraftgenerering. Bränslet används

Den snabba vägen till en global CO2-minsking och begränsning av skadliga avgasutsläpp

En storskalig användning av Triborons banbrytande miljöteknologi är en av de snabbaste och mest kostnadseffektiva vägarna till en snabb och uthållig minskning av de globala utsläppen av koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO) och kolväten (HC). Triborons teknologi kan spela en huvudroll för att nå det etablerade målet att minska CO2-utsläppen med 75% till år 2030. Triboronteknologin är särskilt lämplig i fossilfria bränslen och ger möjlighet till snabb ökad användning av dessa.


Reducera

Den svenska innovationen Triboron är en patenterad, unik teknologi för att minska mekanisk friktion. Använd i bränslen, oljor och fetter i ett brett spann av fordon och maskiner ger teknologin såväl mekaniska och miljömässiga fördelar som betydande ekonomiska besparingar.


Spara

Triboron är en billig teknologi som ersätter giftiga och dyra produkter. Vårt stora tekniska genombrott är förmågan att lösa upp en låg koncentration av Bor till en klar, stabil vätska. Blandat med bränslet i ett modernt fordon ger Triboron en uthållig minskning av bränsleförbrukningen med minst 3-5%. I stationära generatorer minskar förbrukningen ännu mer.


Skydda

Triboron tar vara på den fulla effekten av Borets välkända friktionsminskande egenskaper på samma gång som det bevarar bränslets kvalitet via effektiv bakteriekontroll. Teknologin skyddar även mekaniska komponenter från slitage, gör rent insprutningsmunstycken och motverkar rostbildning. Triboron har utmärkta smörjande och skyddande egenskaper även när det blandas med biobränslen.