Lyckad integration av de förvärvade bolagen
Lyckad integration av de förvärvade bolagen

Pressmeddelande

februari 16, 2024

Spånga den 16 februari 2024 Stark omsättningstillväxt – pro forma +16% Nettoomsättning pro forma 2023 överstigande 100 MSEK Utöver likvida medel om 1 677 TSEK på balansdagen har bolaget ej avropade kreditfaciliteter om 5 MSEK som säkrar finansieringen fram till 30 juni 2024 Kvartal 4: 1 oktober – 31 december 2023 Nettoomsättningen uppgick till 32

Triborons vd avgår – kommer att leda bolagets Advisory Board
Triborons vd avgår – kommer att leda bolagets Advisory Board

Pressmeddelande

december 29, 2023

Vd för Triboron International AB (”Triboron”) avgår från sin post vid årsskiftet. Styrelsen har utsett Robert Thorén, i dag CFO i bolaget, till tillförordnad vd. Nuvarande vd, Pär Krossling, kommer att fortsätta som resurs i bolaget och leda det Advisory Board som nu skapas för att driva affärsutveckling och speciella projekt. Triborons vd Pär Krossling

Konsolidering av förvärvade bolag och en bra utveckling under det tredje kvartalet
Konsolidering av förvärvade bolag och en bra utveckling under det tredje kvartalet

Pressmeddelande

november 17, 2023

◦ De förvärvade bolagen ingår i koncernen sedan den 1 juni, dvs 4 månader◦ Bred portfölj av miljöförbättrande produkter◦ EBITDA för det tredje kvartalet 453 KSEK Kvartal 3: 1 juli – 30 september 2023 Nettoomsättningen uppgick till 28 531 (112) TSEK. Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) TSEK. Rörelseresultatet uppgick till -1 116 (-1 885)

Den snabba vägen till en global CO2-minsking och begränsning av skadliga avgasutsläpp

En storskalig användning av Triborons banbrytande miljöteknologi är en av de snabbaste och mest kostnadseffektiva vägarna till en snabb och uthållig minskning av de globala utsläppen av koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO) och kolväten (HC). Triborons teknologi kan spela en huvudroll för att nå det etablerade målet att minska CO2-utsläppen med 75% till år 2030. Triboronteknologin är särskilt lämplig i fossilfria bränslen och ger möjlighet till snabb ökad användning av dessa.


Reducera

Den svenska innovationen Triboron är en patenterad, unik teknologi för att minska mekanisk friktion. Använd i bränslen, oljor och fetter i ett brett spann av fordon och maskiner ger teknologin såväl mekaniska och miljömässiga fördelar som betydande ekonomiska besparingar.


Spara

Triboron är en billig teknologi som ersätter giftiga och dyra produkter. Vårt stora tekniska genombrott är förmågan att lösa upp en låg koncentration av Bor till en klar, stabil vätska. Blandat med bränslet i ett modernt fordon ger Triboron en uthållig minskning av bränsleförbrukningen med minst 3-5%. I stationära generatorer minskar förbrukningen ännu mer.


Skydda

Triboron tar vara på den fulla effekten av Borets välkända friktionsminskande egenskaper på samma gång som det bevarar bränslets kvalitet via effektiv bakteriekontroll. Teknologin skyddar även mekaniska komponenter från slitage, gör rent insprutningsmunstycken och motverkar rostbildning. Triboron har utmärkta smörjande och skyddande egenskaper även när det blandas med biobränslen.