Nya medarbetare i Triboron

Aktuellt

Nya medarbetare i Triboron

PRESSMEDDELANDE Kista den 21 januari, 2020 Nya medarbetare i Triboron Triboron har anställt Jens Österberg till den nya tjänsten VP Affä ...

Triboron beviljas patent i Brasilien

Aktuellt

Triboron beviljas patent i Brasilien

Den 17 december 2019 tillkännagav det brasilianska patentverket att Triborons patentansökan nr PI1011566-8 avseende borlösning har beviljats som pate ...

Bensinupproret minskar klimatpåverkan med hjälp av Triboron

Aktuellt

Bensinupproret minskar klimatpåverkan med hjälp av Triboron

PRESSMEDDELANDE Kista den 18 december, 2019 Bensinupproret minskar klimatpåverkan med hjälp av Triboron Bensinupprorets över 600 000 faceb ...

Den snabba vägen till en global CO2-minsking och begränsning av skadliga avgasutsläpp

En storskalig användning av Triborons banbrytande miljöteknologi är en av de snabbaste och mest kostnadseffektiva vägarna till en snabb och uthållig minskning av de globala utsläppen av koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO) och kolväten (HC). Triborons teknologi kan spela en huvudroll för att nå det etablerade målet att minska CO2-utsläppen med 75% till år 2030. Triboronteknologin är särskilt lämplig i fossilfria bränslen och ger möjlighet till snabb ökad användning av dessa.


Reducera

Den svenska innovationen Triboron är en patenterad, unik teknologi för att minska mekanisk friktion. Använd i bränslen, oljor och fetter i ett brett spann av fordon och maskiner ger teknologin såväl mekaniska och miljömässiga fördelar som betydande ekonomiska besparingar.


Spara

Triboron är en billig teknologi som ersätter giftiga och dyra produkter. Vårt stora tekniska genombrott är förmågan att lösa upp en låg koncentration av Bor till en klar, stabil vätska. Blandat med bränslet i ett modernt fordon ger Triboron en uthållig minskning av bränsleförbrukningen med minst 3-5%. I stationära generatorer minskar förbrukningen ännu mer.


Skydda

Triboron tar vara på den fulla effekten av Borets välkända friktionsminskande egenskaper på samma gång som det bevarar bränslets kvalitet via effektiv bakteriekontroll. Teknologin skyddar även mekaniska komponenter från slitage, gör rent insprutningsmunstycken och motverkar rostbildning. Triboron har utmärkta smörjande och skyddande egenskaper även när det blandas med biobränslen.