Triboron publicerar rapport över tredje kvartalet 2020

Aktuellt

Triboron publicerar rapport över tredje kvartalet 2020

PRESSMEDDELANDE Kista den 18 november 2020 Triboron publicerar rapport över andra kvartalet 2020 Nettoomsättningen uppgick till 165 (294) TSE ...

Triboron tecknar avsiktsförklaring med en internationell aktör avseende lansering av nytt bränsle

Aktuellt

Triboron tecknar avsiktsförklaring med en internationell aktör avseende lansering av nytt bränsle

PRESSMEDDELANDE  Kista den 27 oktober 2020 Triboron tecknar avsiktsförklaring med en internationell aktör avseende lansering av nytt bränsle Trib ...

Triboron publicerar rapport över andra kvartalet 2020

Aktuellt

Triboron publicerar rapport över andra kvartalet 2020

PRESSMEDDELANDE Kista den 19 augusti 2020 Triboron publicerar rapport över andra kvartalet 2020 Nettoomsättningen uppgick till 92 (237) T ...

Den snabba vägen till en global CO2-minsking och begränsning av skadliga avgasutsläpp

En storskalig användning av Triborons banbrytande miljöteknologi är en av de snabbaste och mest kostnadseffektiva vägarna till en snabb och uthållig minskning av de globala utsläppen av koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO) och kolväten (HC). Triborons teknologi kan spela en huvudroll för att nå det etablerade målet att minska CO2-utsläppen med 75% till år 2030. Triboronteknologin är särskilt lämplig i fossilfria bränslen och ger möjlighet till snabb ökad användning av dessa.


Reducera

Den svenska innovationen Triboron är en patenterad, unik teknologi för att minska mekanisk friktion. Använd i bränslen, oljor och fetter i ett brett spann av fordon och maskiner ger teknologin såväl mekaniska och miljömässiga fördelar som betydande ekonomiska besparingar.


Spara

Triboron är en billig teknologi som ersätter giftiga och dyra produkter. Vårt stora tekniska genombrott är förmågan att lösa upp en låg koncentration av Bor till en klar, stabil vätska. Blandat med bränslet i ett modernt fordon ger Triboron en uthållig minskning av bränsleförbrukningen med minst 3-5%. I stationära generatorer minskar förbrukningen ännu mer.


Skydda

Triboron tar vara på den fulla effekten av Borets välkända friktionsminskande egenskaper på samma gång som det bevarar bränslets kvalitet via effektiv bakteriekontroll. Teknologin skyddar även mekaniska komponenter från slitage, gör rent insprutningsmunstycken och motverkar rostbildning. Triboron har utmärkta smörjande och skyddande egenskaper även när det blandas med biobränslen.