Triboron tilldelar ledningen optioner

Pressmeddelande

december 1, 2021

Styrelsen för Triboron International AB (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) beslutade den 30 november 2021 att tilldela ledningen och nyckelpersoner teckningsoptioner. Tilldelningen sker ur existerande, och av årsstämman sedan tidigare beslutade, incitamentsprogram och innebär ingen ytterligare utspädning utöver vad som kommunicerats tidigare. I samband med detta har bolaget genomfört ett kostnadsbesparingsprogram...

Triboron International AB offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission av units

Pressmeddelande

november 29, 2021

Styrelsen för Triboron International AB (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt med anledning av Bolagets förestående företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”), vilken beslutades och offentliggjordes den 24 november 2021. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida och kommer finnas tillgängligt..

Triboron gör företrädesemission om cirka 13 MSEK

Pressmeddelande

november 24, 2021

Styrelsen för Triboron AB (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) har idag den 23 november 2021, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 27 maj 2021, beslutat att genomföra en företrädes­emission (”Företrädesemissionen”) om cirka 10,2 MSEK efter emissionskostnader . De likvida medel, netto efter emissionskostnader, som tillförs genom Företrädesemissionen kommer att användas för fortsatt teknisk..

Slider

Den snabba vägen till en global CO2-minsking och begränsning av skadliga avgasutsläpp

En storskalig användning av Triborons banbrytande miljöteknologi är en av de snabbaste och mest kostnadseffektiva vägarna till en snabb och uthållig minskning av de globala utsläppen av koldioxid (CO2), kolmonoxid (CO) och kolväten (HC). Triborons teknologi kan spela en huvudroll för att nå det etablerade målet att minska CO2-utsläppen med 75% till år 2030. Triboronteknologin är särskilt lämplig i fossilfria bränslen och ger möjlighet till snabb ökad användning av dessa.


Reducera

Den svenska innovationen Triboron är en patenterad, unik teknologi för att minska mekanisk friktion. Använd i bränslen, oljor och fetter i ett brett spann av fordon och maskiner ger teknologin såväl mekaniska och miljömässiga fördelar som betydande ekonomiska besparingar.


Spara

Triboron är en billig teknologi som ersätter giftiga och dyra produkter. Vårt stora tekniska genombrott är förmågan att lösa upp en låg koncentration av Bor till en klar, stabil vätska. Blandat med bränslet i ett modernt fordon ger Triboron en uthållig minskning av bränsleförbrukningen med minst 3-5%. I stationära generatorer minskar förbrukningen ännu mer.


Skydda

Triboron tar vara på den fulla effekten av Borets välkända friktionsminskande egenskaper på samma gång som det bevarar bränslets kvalitet via effektiv bakteriekontroll. Teknologin skyddar även mekaniska komponenter från slitage, gör rent insprutningsmunstycken och motverkar rostbildning. Triboron har utmärkta smörjande och skyddande egenskaper även när det blandas med biobränslen.