Triboron: Intressebolaget Incendio uppnådde stark försäljningsökning och lanserar ny förbättrad bränsletillsats

Pressmeddelande
19 mars, 2024

Incendio AB (”Incendio”), ett bolag som Triboron International AB (”Triboron”) förvärvade 10 procent av aktierna i under 2023, rapporterar en imponerande försäljningsökning på 50 procent under 2023.

Den starka försäljningsökningen är i hög grad hänförlig till stora leveranser till bland annat Mellanöstern, och har bidragit till ett positivt resultat för bolaget. Försäljningsframgångarna har också öppnat upp för nya förfrågningar och möjligheter i regionen.

I tillägg till den starka omsättningsökningen har Incendio’s forsknings- och utvecklingsteam tagit fram ett nytt och förbättrat bränsleadditiv baserat på magnesium. Den nya produkten är planerad att lanseras redan i slutet av första kvartalet 2024 och kommer att erbjuda ännu högre prestanda och effektivitet för bolagets kunder över hela världen.

”Vi är väldigt glada över Incendio’s fenomenala framgång under 2023 och ser fram emot att bygga vidare på det momentum de har skapat. Bolagets nya bränsletillsats baserad på magnesium är resultatet av ett starkt engagemang för att möta kundernas behov och stärker Incendios position på marknaden för bränsleadditiv,” säger Robert Thorén, VD för Triboron.

Triboron förvärvade 10 procent av aktierna i Incendio i juni 2023 och har en option på att förvärva resterande aktier fram till utgången av mars 2025.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:

Robert Thorén, VD/CFO | +46 73 353 76 09 | robert.thoren@triboron.com

Dokument för nedladdning