Triboron: Elite Oil expanderar produktionskapaciteten för att möta ökad efterfrågan

Pressmeddelande
14 mars, 2024

Elite Oil i Skandinavien AB (”Elite Oil”) ett av bolagen som Triboron International AB (”Triboron”) förvärvade under 2023, har investerat i ny produktionskapacitet för att möta den växande efterfrågan på sina produkter. Utrustningen kommer att installeras under mars månad.

Under februari har företaget investerat i modern fyllningsutrustning till ett värde av cirka
4 miljoner SEK, vilket möjliggör effektivare produktion och distribution av bolagets smörjoljeprodukter. Den nya utrustningen förväntas installeras under mars månad, vilket kommer att ytterligare stärka Elite Oils position på marknaden.

Elite Oil har under februari också levererat varor till ett totalt värde av 8,6 miljoner SEK, vilket är det högsta någonsin för en enskild månad och en betydande ökning jämfört med samma period föregående år då leveranserna uppgick till ca 7 miljoner SEK.

Per Eriksson, VD för Elite Oil, kommenterar: ”Vi är mycket glada över vår senaste investering i produktionskapacitet, vilket är ett viktigt steg för att säkerställa att vi kan möta den ökande efterfrågan från våra kunder. Den rekordhöga leveransen under februari är ett resultat av vårt dedikerade team och vår kontinuerliga strävan efter att leverera högkvalitativa produkter och service till våra kunder.”

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:

Robert Thorén, VD/CFO | +46 73 353 76 09 | robert.thoren@triboron.com

Dokument för nedladdning