Triboron: Tekat Ltd växer i Afrika

Pressmeddelande
12 mars, 2024

Tekat Ltd (”Tekat”), ett av bolagen som Triboron International AB (”Triboron”) förvärvade under 2023, levererade under december månad förra året bränsleadditiv till Tchad i Centralafrika till ett värde av 7,4 miljoner SEK. Framgångarna i Afrika har fortsatt i början av innevarande år och är ett tydligt tecken på Triborons växande närvaro och det förtroende bolaget har vunnit på den afrikanska marknaden.

Under februari månad förlängde Tekat, tillsammans med sin lokala samarbetspartner, ett kundavtal för ytterligare 2 år fram till 2026. Detta visar på det långsiktiga förtroende och samarbete Tekat har etablerat i regionen.

Utöver detta har Tekat under mars månad också levererat bränsleadditiv till en kund i Kamerun (Central- och västafrika) till ett värde av drygt 1 miljon SEK. Denna order är ytterligare bevis för den breda geografiska spridningen av bolagets kunder och förmågan att leverera högkvalitativa produkter och tjänster över hela den afrikanska kontinenten.

”Vår tillväxt på den afrikanska marknaden är ett resultat av vårt engagemang för att leverera pålitliga produkter och vår förmåga att skapa långsiktiga relationer med våra kunder och partners” säger Tomas Medvez, VD för Tekat Ltd, och tillägger: ”Vi ser fram emot fortsatt tillväxt under de kommande åren på denna spännande marknad.”

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:

Robert Thorén, VD/CFO | +46 73 353 76 09 | robert.thoren@triboron.com

Dokument för nedladdning

PM-240312 - Tekat växer

pdf, 48,44 KB