Sainsburys och Triboron i samarbete för att utvärdera Triboron-teknologin i Sainsbury’s bränsle

Pressmeddelande
13 september, 2022

Triboron International AB (publ) (“Triboron”) har tecknat ett samförståndsavtal (”MoU”) med Sainsbury’s Ltd (“Sainsbury’s”). Avsikten med detta MoU är att de två företagen ska samarbeta för att utveckla alternativ genom att behandla bränslen med Triborons teknologi för att minska CO2-utsläppen.

Sainsbury’s är den näst största detaljhandelsleverantören av bränsle till den brittiska marknaden med volymer som motsvarar storleken på hela den svenska marknaden.

2021 åtog sig Sainsbury’s att minska utsläppen enligt Scope 1 med 30 procent fram till 2030, med ett långsiktigt åtagande att ha netto noll utsläpp i hela värdekedjan till 2050. För Scope 1 och 2 innebär detta att minska utsläppen av växthusgaser från den egna verksamheten.

Avtalet föreskriver en inledande samarbets- och valideringsperiod på sex månader, under vilken Triboron kommer att leverera tillsatser för att behandla dieselbränsle som används av Sainsbury’s flotta av leverans- och transportfordon. De prestandafördelar som eftersträvas av Sainsbury’s kan inkludera lägre bränsleförbrukning för fordon som använder dessa bränslen, vilket möjliggör kostnadsbesparingar och minskning av koldioxidutsläpp enligt Scope 1 för Sainsbury’s fordonsflotta, samt förbättrad kontroll av bakterie- och svampföroreningar i bränslesystemet.

”Vi ser en betydande potential i partnerskapet med Sainsbury’s och detta kan leda till ytterligare samarbete för att minska utsläppen”, säger Pär Krossling, VD för Triboron.

De första sex månaderna kommer att utvärderas för att bestämma värdet för Sainsbury’s av att använda Triborons teknologi, varefter ett kommersiellt avtal kan följa.

”Klimatmål är viktiga – men åtgärder för att leverera på dem betyder mer. Vi har en stark tradition när det gäller att minska våra egna utsläpp och arbetar nära våra leverantörer för att säkerställa att vi även driver positiv förändring i hela vår värdekedja. De framsteg vi hittills gjort innebär att vi kan accelerera våra egna mål och snabbare minska våra utsläpp. Jag är övertygad om att vårt nya avtal med Triboron kommer att ta oss vidare på den vägen”, tillägger Ben Meech, teknisk chef för bränsle och förnybara energikällor på Sainsbury’s.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2022 klockan 08:30 CET.

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | +46 8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com

Mer information om Sainsbury’s finna att läsa på https://about.sainsburys.co.uk/

Om Sainsbury’s Ltd

Sainsbury ’s, som grundades 1869 är den näst största kedjan av stormarknader i Storbritannien, med en marknadsandel på 14,9%. Med varumärken som Sainsbury’s, Argos, Habitat, Tu, Nectar och Sainsbury’s Bank har koncernen cirka 171 000 anställda, fler än 1 400 butiker och en omsättning på nästan 30 miljarder GBP.

Dokument för nedladdning