Triboron publicerar frågor och svar i samband med den pågående nyemissionen

Pressmeddelande
14 december, 2021

Triboron International AB (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) har idag på sin hemsida publicerat frågor och svar i samband med den pågående nyemissionen.

Den 6 december 2021 inbjöds bolagets aktieägare och övriga investerare att skicka in frågor inför intervjun med VD Pär Krossling som Analyst Group gjorde den 8 december 2021. Intervjun, som finns tillgänglig här (länk), medgav av tidsmässiga skäl inte möjligheten att svara på alla de frågor som kommit in. Därför har Bolaget beslutat att publicera samtliga frågor och svar i samband med nyemissionen på hemsidan under denna länk (länk).

På grund av regler och policies kan Bolaget inte kommentera eller svara på frågor som rör följande ämnen:

  • Triboron delar för närvarande inga finansiella prognoser. I bolagets kvartalsrapporter rapporteras löpande om det finansiella läget.
  • Triboron, som ett publikt bolag, kan inte kommentera pågående diskussioner med kunder om potentiella kontrakt eller partners. Denna information kommer att kommuniceras via vanliga kanaler i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning.
  • I enlighet med bolagets policies kommenteras inte rykten eller spekulationer.
  • Bolaget kan inte kommentera vissa frågor om produkter och lösningar eftersom det skulle kunna förse konkurrenter med proprietär information.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD Triboron | 08-643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Jan Norman, CFO | +46 73 433 25 10 | jan.norman@triboron.com

Dokument för nedladdning