Triboron erhåller positivt förhandsbesked angående patent i Australien

Pressmeddelande
7 december, 2021

Triboron International AB (publ) (”Triboron”) har erhållit ett positivt förhandsbesked från patentverket i Australien avseende en patentansökan för metoder att förhindra mikrobiell tillväxt i förnyelsebara bränslen med hjälp av Triborons teknologi.

Det australiensiska patentverket (The patent office in Australia) har meddelat Triboron att de kommer att godkänna bolagets patentansökan i Australien med nr 2017350022 ”Methods for preventing microbial growth and microbiologically influenced corrosion in a biodegradable and/or renewable fuel, hydraulic fluid and/or lubricant”.

”Ett godkänt patent avseende Triborons förmåga att minska mikrobiell tillväxt i förnyelsebara bränslen är positivt för marknadsföringen i flera marknader, inte minst mot bakgrund av den ökande användningen av biobränslen där detta är ett tydligt problem,” säger Pär Krossling, VD för Triboron.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD Triboron | 08-643 10 00 | par.krossling@triboron.com

Dokument för nedladdning