Bakteriebekämpning

En rapport I det tyska magasinet AutoBild (testet genomförd av SGS) visar att Triboron aktivt bekämpar bakterieattacker vid vinterförvaringsförhållanden. Testerna visade att alla de fem typerna av bakterier, jäst och mögel eliminerades.

Hamburgtestet

Ett annat test som genomfördes av Technische Mikrobiologie Dr. Jutta Höffler GmbH i Hamburg 2016 visar också att tillväxten av bakterier (Pseudomonas aeruginosa), svamp/jäst (Hormoconis resinae) och mögel (Yarrowia tropicalis) effektivt stoppas med inblandning av Triboron. Under vissa omständigheter elimineras förekomsten helt.

Triboron Fuel Formula testades i ett Dieselbränsle i tre olika koncentrationer; 1:500, 1:1000 & 1:2000, varav 1:1000 är den rekommenderade gällande bränsleekonomi. Sedan mättes halten av bakterie, svamp/jäst samt mögel vid tre tidpunkter; 1, 7 samt 28 dagar. För den bubbla dosen, 1:500, som är rekommenderad vid bakterieproblem, visar testet att de tre valda mikroorganismerna dör ut helt någonstans mellan 8 och 28 dagar.

Pseudomonas Aeruginosa (Bakterie)

Gällande bakterien Pseudomonas Aeruginosa, kan vi se att det är huvudsakligen koncentrationen 1:500 som påverkar tillväxten av bakterier, efter 28 dagar ser vi ingen fortsatt tillväxt.

Hormoconis Resinae (Svamp/Jäst)

Gällande Svamp/Jäst-varianten Hormoconis Resinae, kan vi se att både koncentration 1:500 och 1:1000 påverkar tillväxten av bakterier, efter 28 dagar ser vi ingen fortsatt tillväxt.

Yarrowia Tropicalis (Mögel)

Gällande Yarrowia Tropicalis (Mögel), kan vi se att samtliga koncentrationer påverkar tillväxten av bakterier, efter 28 dagar ser vi ingen fortsatt tillväxt.