Ännu ett positivt bränsletest med Triboron visar väsentligt lägre dieselförbrukning också i äldre fordon

Pressmeddelande
16 mars, 2022

Triboron International AB (publ) (“Triboron”), har i samarbete med det ledande brittiska testföretaget Emissions Analytics genomfört nya Real Driving Emissions-tester (officiellt regulatorisk certifieringstest inom EU) som visar minskad bränsleförbrukning och CO2-utsläpp även för fordon av Euro 4-standarden.

Audi A5

Triboron har genomfört ännu ett positivt test i raden av flera framgångsrika bränsletester med dieselfordon. Tillsammans med Emission Analytics testades denna gång en äldre Audi A5 med klassificeringen Euro 4. Resultatet påvisade en genomsnittlig bränslebesparing på 3,3 procent med en toppnotering på 8,5 procents bränslebesparing i stadstrafik. Båda dessa siffor är statistiskt säkerställda med över 99 procents konfidens.

En stor del av Europas fordonsflotta är fortfarande relativt föråldrad och uppfyller inte EU:s  senaste utsläppsstandard Euro 6. Till exempel uppfyller ca 20 procent av alla fordon i Storbritannien inte mer än Euro 4-standarden när det gäller miljöskadliga utsläpp.

“Triboron har tidigare uppvisat enastående resultat när det gäller bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp under verkliga förhållanden för fordon av typen Euro 5 och 6. Vi kan nu uppvisa betydande minskningar även för äldre dieselbilar, något som är mycket positivt med tanke på att en ansenlig del av fordonsflottan inte uppfyller nya strängare utsläppskrav”, säger Pär Krossling, VD för Triboron.

Certified Advisor

Kontaktinformation:

Om Emissions Analytics

Företaget grundades 2011 och har sedan dess testat runt 2 500 fordon i verkliga förhållanden med PEMS, vilket gör företaget till en av innovatörerna och pionjärerna för denna typ av mätning. Emissions Analytics kunder inkluderar biltillverkare, leverantörer till biltillverkare, myndigheter, regeringar, åkerier, universitet, finansiella institutioner och bränsleföretag.

Mer information om Emissions Analytics finns att läsa på https://www.emissionsanalytics.com/

Dokument för nedladdning