Intervju med Triborons VD om nyemissionen – Växlar upp produktutveckling och kundbearbetning

Pressmeddelande
6 december, 2021

Anmälningsperioden för nyemissionen i Triboron International AB (publ) (”Triboron”) inleddes idag. Bolaget tar in 13 MSEK och emissionen är garanterad till 100 procent. Bolagets VD Pär Krossling kommenterar kapitalanskaffningen och dess innebörd för bolaget samt bjuder in investerare att ställa frågor till en kommande intervju.

Pär Krossling, VD för Triboron:

Vi vet att det finns frågor om emissionen hos bolagets aktieägare och övriga investerare och jag har därför beslutat att besvara dessa i samband med den intervju som Analyst Group gör med mig på onsdag den 8 december 2021. Intervjun kommer därefter finnas tillgänglig via bolagets hemsida. Alla är välkomna att skicka in frågor till info@triboron.com – skriv ”intervju” i rubriken.

En viktig fråga är varför vi genomför emissionen och jag försöker besvara den här:

Triborons produkter marknadsförs redan i över 16 länder i Europa och många diskussioner förs med nya potentiella kunder. Vi har ett antal projekt och samarbeten med olika bränslebolag om hur vi kan förbättra deras nuvarande och kommande bränslen. Vår teknologi behövs i den pågående klimatomställningen.

Vår teknologi har väldigt goda egenskaper i biobränslen, vilket stärker förutsättningarna för en snabbare övergång till förnybara bränslen. Den snabbaste vägen till minskad klimatpåverkan idag skulle dock ske genom att effektivisera alla bränslen för förbränningsmotorer inom transport och energiproduktion. Triborons produkter möjliggör detta.

I somras genomförde Triboron framgångsrika produkttester i samarbete med brittiska Emissions Analytics, ett av världens största oberoende testföretag. Testerna på motorväg visade att bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp i nyare dieselfordon minskade med över fyra procent och upp emot tio procent i äldre fordon.

Dessa enastående testresultat har rönt stort intresse från bränsleföretag, biltillverkare, transportföretag, regeringar och andra. Det vill vi utnyttja och genomför därför en nyemission som syftar till att ge Triboron erforderligt kapital för att säkerställa fortsatt produktutveckling och kundbearbetning.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD Triboron | 08-643 10 00 | par.krossling@triboron.com

Dokument för nedladdning