Triborons delårsrapport för perioden januari – september 2021 publiceras den 22 oktober (tidigarelagd)

Pressmeddelande
19 oktober, 2021

Triboron International AB (publ) (”Triboron”) tidigarelägger publiceringen av delårsrapporten för perioden januari – september 2021. Ny tidpunkt för publicering är 22 oktober kl 08:00.

Delårsrapporten offentliggörs i de sedvanliga kanalerna via Cision och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida http://www.triboron.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/delarsrapporter/.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | adviser@eminova.se

För ytterligare information kontakta:

Pär Krossling, VD | 08-643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Jan Norman, CFO | +46 73 433 25 10 | jan.norman@triboron.com

Dokument för nedladdning