Triboron erhåller pilotorder från Pierce Group

Pressmeddelande
14 september, 2021

Enligt tidigare kommunicerat samarbetsavtal mellan Triboron International AB (publ) (”Triboron”) och Pierce Group AB (publ) (”Pierce Group”, ”Pierce”), har Pierce nu lagt en pilotorder om 123 000 kr på Triborons produkter.

Pierce Group är en ledande europeisk onlineåterförsäljare av utrustning, delar, tillbehör och streetwear – för motocross, motorcykel och snöskoter. Försäljning sker genom onlinebutikerna 24MX, XLMOTO och Sledstore. Pierce har sitt huvudkontor i Stockholm och har lokal online-närvaro på 16 europeiska marknader och över 400 anställda fördelat på kontor i Sverige, Spanien och Polen.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 september 2021 klockan 08:30.

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | +46 8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com

Dokument för nedladdning