Triboron erhåller patentgodkännande i Indien

Pressmeddelande
17 augusti, 2021

Triboron International AB (publ) (”Triboron”) har fått ett godkännande från patentverket i Indien avseende patent nr 368874 för metoder för att förhindra mikrobiell tillväxt i förnyelsebara bränslen med hjälp av Triborons teknologi.

Triboron har beviljats ett patent i Indien för ”Metoder för att förhindra mikrobiell tillväxt och mikrobiologiskt påverkad korrosion i biologiskt nedbrytbar och/eller hydraulisk vätska och/eller smörjmedel för förnyelsebart bränsle”. Patentet är giltigt i 20 år från den 27 oktober 2017, då ansökan lämnades in.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | +46 (0)8-684 211 00 | adviser@eminova.se

Contact information:

Pär Krossling, VD | +46 (0)8-643 10 00 | par.krossling@triboron.com

Dokument för nedladdning