Nya verkliga körprov med Triboron visar signifikant minskning av bränsleförbrukning och CO2-utsläpp

Pressmeddelande
9 augusti, 2021

Triboron International AB (publ) (“Triboron”), har i samarbete med det ledande brittiska testföretaget Emissions Analytics genomfört s k Real Driving Emissions (“RDE”)-tester som visar betydande minskning av såväl bränsleförbrukning som CO2-utsläpp.

Euro 6-standarder

När Euro 6-standarden infördes i EU i September 2015 testades bilar för utsläpp i ett laboratorium. Dessa tester har ansetts vara orealistiska jämfört med verklig körning och bilar kan dessutom optimeras för att prestera särskilt bra i laboratoriemiljöer. För att säkerställa ännu renare bilar införde EU Euro 6d-TEMP, med krav på RDE-tester för att mäta utsläppen. År 2021 uppdaterades standarden till Euro 6d, som kräver att bilar ska klara tester under verklig körning med lägre gränser.

Triboron RDE-test

Emission Analytics har nyligen testat Triborons borbaserade Fuel Formula i två lätta dieselfordon, ett certifierat enligt Euro 5-standarden och ett enligt Euro 6-standarden. Flera tester med det portabla mätsystemet PEMS (Portable Emissions Measurement System) utfördes både med och utan tillsats av Triboron för att förstå bränsleförbrukning, utsläppsprestanda och produktens lämplighet för fordon av olika ålder och efterbehandlingssystem.

Med tillsats av Triboron i bränslet uppvisade Euro 5-fordonet totalt 5,7 procents minskning av bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. I testsektionen på motorväg var minskningen 11,2 procent. Euro 6-fordonet uppvisade totalt 1,4 procents minskning av bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. I testsektionen på motorväg var minskningen 4,4 procent.

“Dessa enastående resultat visar styrkan i Triborons teknologi när det gäller att minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp under verkliga förhållanden. Emissions Analytics är en auktoritet på denna typ av tester och jag utgår ifrån att våra målgrupper kommer att titta mycket noga på resultaten när de utvärderar vårt erbjudande framöver”, säger Pär Krossling, VD för Triboron.

“Testresultaten med Triboron är bland de bästa vi har uppmätt, för denna typ av produkt, i Emissions Analytics oberoende PEMS-testning. Sådana resultat motiverar uppmärksamhet från bränsleföretag såväl som från biltillverkare, transportföretag, regeringar och andra”, tillägger Nick Molden, grundare och VD för Emissions Analytics.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 augusti 2021 klockan 08:30.

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | 08-643 10 00 | par.krossling@triboron.com

Mer information om Emissions Analytics finns att läsa på https://www.emissionsanalytics.com/

Om Emissions Analytics

Företaget grundades 2011 och har sedan dess testat runt 2 500 fordon i verkliga förhållanden med PEMS, vilket gör företaget till en av innovatörerna och pionjärerna för denna typ av mätning. Emissions Analytics kunder inkluderar biltillverkare, leverantörer till biltillverkare, myndigheter, regeringar, åkerier, universitet, finansiella institutioner och bränsleföretag.

Dokument för nedladdning