Triboron: Sista dag för handel med BTU och första handelsdag för TO 1 B

Pressmeddelande
11 februari, 2021

Sista dag för handel med Triboron AB:s (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) BTU (betald tecknad unit) är måndag den 15 februari 2021 och stoppdagen är onsdag den 17 februari 2021. Första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO 1 B förväntas vara fredag den 19 februari 2021.

I företrädesemissionen, som avslutades den 29 december 2020, gav Bolaget ut units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 B och Bolaget tillfördes genom detta cirka 12,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Tre (3) optionsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Triboron under teckningsperioderna 1 juni – 15 juni 2021,  1 juni – 15 juni 2022 respektive  1 juni – 15 juni 2023. Sista handelsdag för TO 1 B är den 13 juni 2023. Teckningsoptionerna av serie TO 1 B kommer vid fullt nyttjande att tillföra Bolaget ytterligare 2 851 182 st B-aktier.

Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 15 februari 2021. Stoppdagen är den 17 februari 2021 och aktier samt teckningsoptioner av serie TO 1 B beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 19 februari 2021.

Första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO 1 B förväntas vara den 19 februari 2021.

Certified Advisor

Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:

Pär Krossling, VD | 08-643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Jan Norman, CFO | 08-643 10 00 | jan.norman@triboron.com

Om Triboron International AB (publ)

Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Dokument för nedladdning