Ny CFO i Triboron

Pressmeddelande
2 februari, 2021

Jan Norman tillträder som ny CFO för Triboron. Triborons nuvarande CFO Caroline Jonsson Cederling kvarstår i sin roll till den 17 februari.

Jan Norman har en gedigen erfarenhet som CFO på olika börsbolag. Han kommer senast från ett CFO-uppdrag på Keybroker, ett bolag under snabb tillväxt inom SEM (Search Engine Marketing) med Investor Growth Capital som största ägare.

Under 2004-2008 var Jan CFO för Framfab, som 2006 fusionerades med LB Icon och noterades på Euronext i Amsterdam. Jan kvarstog som CFO tills han lämnade sin befattning under 2008. Koncernen omsatte då ca 180 miljoner EUR och hade 1 600 anställda i 11 länder.

Under tiden 2000-2004 var Jan CFO och senare VD och koncernchef för Thalamus Networks, noterat på Stockholmsbörsen. Han har tidigare också haft ett flertal uppdrag inom ekonomi- och controllerfunktioner på bland annat Bergman & Beving, AB Handel och Industri, Beijer Industries och Kongsbo Industrier

Bolagets nuvarande CFO Caroline Jonsson Cederling kommer att kvarstå i sin roll till den 17 februari, då hon går vidare till nya uppdrag utanför Triboron.

”Jag vill tacka Caroline för hennes tid som CFO på Triboron, ett uppdrag hon har skött föredömligt. Samtidigt välkomnar jag Jan, vars långa erfarenhet kommer att vara en tillgång för bolagets framtida utveckling,” säger Pär Krossling, VD för Triboron.

Certified Advisor
Eminova Fondkommission AB | +46 (0)8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:
Pär Krossling, VD | +46 (0)8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Caroline Jonsson Cederling, CFO | +46 73 951 07 76 | caroline.cederling@triboron.com

Om Triboron International AB (publ)
Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Dokument för nedladdning