Triboron etablerar samarbete med Mekonomen

PRESSMEDDELANDE 
Kista den 12 januari 2021

Triboron etablerar samarbete med Mekonomen

Triboron International AB (publ) (”Triboron”) har etablerat ett samarbete med Mekonomen AB som kommer att sälja Triborons sortiment av både 2-takts och 4-taktsprodukter initialt i Sverige och Norge via Mekonomen och MECA. Mekonomen kommer att lägga en pilotorder inom snar framtid.

Mekonomen & MECA är ett affärsområde inom Mekonomen Group. Mekonomen verkar på bileftermarknaden i Norden och i Polen med butiks- och verkstadskoncept, erbjudanden och lösningar för företag och konsumenter. Under varumärket Mekonomen finns drygt 170 butiker i Sverige, Norge och Finland samt ett centrallager i Strängnäs. Inom MECA finns 85 butiker i Sverige och Norge som försörjer anslutna verkstadskunder med reservdelar.

”Med sitt stora återförsäljarnätverk inom bileftermarknaden, är Mekonomen & MECA en perfekt samarbetspartner till Triboron. Genom det här samarbetet når vi en mycket stor kundbas i Sverige och Norge, men på sikt finns även potential på fler marknader”, säger Jens Österberg, Försäljningschef för Triboron.

Certified Advisor
Eminova Fondkommission AB | +46 (0)8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2021 klockan 11:00.

Kontaktinformation:
Pär Krossling, VD | +46 (0)8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com
eller besök www.triboron.com

Mer information om Mekonomen finns att läsa på https://www.mekonomen.com/sv

Om Triboron International AB (publ)
Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Dokument för nedladdning