Triboron etablerar samarbete med IKH

Pressmeddelande
1 december, 2020

PRESSMEDDELANDE 
Kista den 1 December 2020

Triboron etablerar samarbete med IKH

Triboron International AB (publ) (”Triboron”) har etablerat ett samarbete med IKH, en finsk distributör av bland annat verktyg, maskiner och reservdelar till professionella användare.  Initialt har IKH lagt en mindre pilotorder på Triborons sortiment av både 4-takts och 2-taktsprodukter om totalt 60 000 SEK.

IKH, som 2019 omsatte 126 MEUR, har sin bas i Finland med ett omfattande nätverk av mer än 130 återförsäljare i hela landet. Dessutom har koncernen en bra representation i Estland och expanderar snabbt i Sverige. IKH har handel både online och i butik och kommer att agera återförsäljare till Triboron i Finland, Estland och Sverige.

”Förhoppningen är att IKH kommer att bli en mycket bra samarbetspartner till oss. De har en stor kunskap om marknaden och en snabbt expanderande infrastruktur. De ser, liksom vi, en stor framtida potential i detta återförsäljarsamarbete”, säger Pär Krossling, VD för Triboron.

Certified Advisor
Eminova Fondkommission AB | +46 (0)8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:
Pär Krossling, VD | +46 (0)8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com

Mer information om IKH finns att läsa på http://www.ikh.fi/sv

Om Triboron International AB (publ)
Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Dokument för nedladdning

PM 201201 - IKH

pdf, 43,00 KB