Triboron tecknar avsiktsförklaring med en internationell aktör avseende lansering av nytt bränsle

Pressmeddelande
27 oktober, 2020

PRESSMEDDELANDE 
Kista den 27 oktober 2020

Triboron tecknar avsiktsförklaring med en internationell aktör avseende lansering av nytt bränsle

Triboron International AB (publ) (”Triboron”) och ett dotterbolag till en internationell aktör inom kemikalie- och bränsleproduktion, har tecknat en avsiktsförklaring avseende potentiellt samarbete för att lansera ett nytt bränsle för både 2- och 4-taktsmotorer för den europeiska marknaden. Avsiktsförklaringen, som inte är bindande, omfattar tester och utvärdering av produkten innan ett formellt avtal ingås.

Produkten i sig är redan framtagen och det gemensamma arbete som ska ske innan bindande avtal ingås avser tester och utvärdering av produkten. Parternas gemensamma målsättning är att slutföra tester och utvärderingar av produkten innan den 31 december 2020. Produkten kommer att utvärderas i såväl kontrollerade motorlaboratorium som i fälttester genom en testgrupp som har stor nytta av produkten i sin dagliga verksamhet. Produkten kommer även att testas och utvärderas av ett oberoende testföretag för erhållande av data avseende funktion, emissioner och bränsleekonomi med mera.

För det slutliga samarbetet kring tillverkning och produktion avser parterna att därefter förhandla och ingå ett bindande avtal.

”Det är mycket glädjande att vi äntligen kommit överens om denna avsiktsförklaring. Bägge parter ser stor potential i ett framtida samarbete”, säger Pär Krossling, VD för Triboron.

Certified Advisor
Eminova Fondkommission AB | +46 (0)8 684 211 00 | adviser@eminova.se

Kontaktinformation:
Pär Krossling, VD | +46 (0)8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com

Om Triboron International AB (publ)
Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Dokument för nedladdning