Stockholmsmässan ställer om till förnybart bränsle med hjälp av Triboron

Icke-regulatoriska
17 februari, 2020

PRESSMEDDELANDE 
Kista den 17 februari 2020

Stockholmsmässan ställer om till förnybart bränsle med hjälp av Triboron

Stockholmsmässan ställer som första svenska mässanläggning om hela sin fordonspark till att köra på 100 procent förnybart bränsle. Genom användning av Triborons teknik och att tanka med vegetabilisk olja minskar bränsleförbrukningen med fem procent. Detta gör att Stockholmsmässan släpper ut 45 ton mindre CO2 om året.

Efter ingående tester ställer nu Stockholmsmässan om till att använda 100 procent förnybart bränsle, s k HVO (hydrerad vegetabilisk olja) i hela bolagets fordonspark. Dessutom används Triborons teknologi för att minska förbrukningen.

”Jag är mycket nöjd med att kunna ställa om till 100% förnybart bränsle och samtidigt också minska förbrukningen. Med detta bidrar Stockholmsmässan till ett bättre klimat och stöttar det fortsatta arbetet för en hållbar mötesplats i ”The Capital of Scandinavia”,” säger Rikard Skärebo, Production Manager, Stockholmsmässan.

Triborons teknologi tillsammans med biobränslet reducerar bränsleåtgången i Stockholmsmässans fordon med i genomsnitt fem procent. På årsbasis motsvarar det mer än ett ton i minskad bränsleförbrukning, och därmed också en avsevärd minskning av CO2-utsläppen som blir 45 ton lägre om året.

”Stockholmsmässan är ett bra exempel på företag som prioriterar hållbarhet på riktigt. Genom att ställa om sin fordonspark till biobränsle och dessutom integrera Triborons teknologi sänker de sin klimatpåverkan här och nu. Förhoppningsvis inspirerar detta fler företag och myndigheter till att göra likadant”, säger Pär Krossling, VD för Triboron.

Certified Advisor
Eminova Fondkommission AB | +46 (0)8 684 211 00 | info@eminova.se

Kontaktinformation:
Pär Krossling, VD | +46 (0)8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com
Rikard Skärebo, Stockholmsmässan | +46 (0)70 789 41 75 | rikard.skarebo@stockholmsmassan.se

Om Triboron International AB (publ)
Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen.

Om Stockholmsmässan
Stockholmsmässan är Nordens största anläggning för mässor, konferenser och event. I över 75 år har bolaget arrangerat mässor och event som inspirerat, bidragit med kunskap och skapat affärer. Stockholmsmässan arrangerar årligen inspirerande event i olika kategorier för alla smaker på sina anläggningar i Stockholm.

Dokument för nedladdning