Triboron beviljas patent i Brasilien

Den 17 december 2019 tillkännagav det brasilianska patentverket att Triborons patentansökan nr PI1011566-8 avseende borlösning har beviljats som patent i Brasilien. Patentet träder i kraft den 15 februari 2020.