Goat Fuels väljer Triboron till bränsle för extremracing

PRESSMEDDELANDE 
Kista den 15 augusti 2019

Goat Fuels väljer Triboron till bränsle för extremracing

Goat Fuels, en utvecklare och producent av etanolbaserade racingbränslen, började under 2018 tillsätta Triboron Fuel Formula som en teknologi för att höja såväl prestanda som lubricitet i motorer med höga effektuttag och höga varvtal.

Goat Fuels

Goat Fuels levererar bränslen till ett ökande antal kunder och planerar under 2019 och framåt att öka produktionen och försäljningen till att omfatta Europa. Bränslena marknadsförs med tillägget ”Lubricated by Triboron Fuel Formula”.

”Jag är både glad och stolt över mitt samarbete med Triboron. När mina kunder pressar sina motorer med 500hp/liter slagvolym funkar inget annat än det bästa. Race vinns med ofta med endast tusendelar i marginal, och då gör Goat Fuels med Triboron skillnaden”, säger Daniel Hultman, VD för Goat Fuels.

”Det är roligt att Goat Fuels vinner både race och marknadsandelar. Återigen bevisar Triboron sitt värde genom bolagets unika teknologi. Denna gång genom att höja effekten i högpresterande motorer, men fördelarna kan lika gärna tas ut i vanliga motorer i form av bränslebesparingar och därmed minskad miljöpåverkan i transportsektor och konsumentled”, tillägger Pär Krossling, VD för Triboron.

Läs mera på www.goatfuels.com

Certified Advisor
Eminova Fondkommission AB | +46 (0)8 684 211 00 | info@eminova.se

Kontaktinformation:
Pär Krossling, VD | +46 (0)8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com

Om Triboron International AB (publ)
Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen. Triboron International AB är noterade på Nasdaq First North (Tribo-B)

Dokument för nedladdning