Triboron i nytt avtal med distributören Fuellink

PRESSMEDDELANDE 
Kista den 16 Juli 2019

Triboron i nytt avtal med distributören Fuellink

Triboron och Fuellink har idag tecknat ett nytt avtal avseende distribution av bolagets produkter i Sverige och Norge. Avtalet innebär att Fuellink blir Triborons föredragna distributör i dessa länder. Fuellink har också, inom ramen för det nya avtalet, lagt en order på Triborons produkter för 1,5 Mkr som kommer att börja levereras under andra halvåret 2019.

Triboron har sedan tidigare ett samarbete med den svenska distributören Fuellink (https://fuellink.se). I den senaste delårsrapporten kommunicerade Triboron planerna på att utöka relationen med Fuellink. Fuellink gick nyligen ihop med resurser från Greenpro som har arbetat med transportsektorn för Triboron. Ett avtal har nu tecknats och nya Fuellink är i processen att sätta upp ett återförsäljarnät i Sverige och Norge med inriktning på professionella användare, konsument- och transportsektor. Avtalet löper över fem år med målsättningen att successivt öka försäljningsvolymen.

”Vi är mycket nöjda med det nya avtalet, som gör att vi nu på allvar kan rulla ut distributionen av Triboron till gagn för alla typer av brukare i både Sverige och Norge. Fuellinks målsättning är att inom fem år uppnå en årlig försäljning av Triboron som minst uppgår till 50 Mkr. Efterfrågan finns där och jag är övertygad om att vi kommer leverera på dessa mål”, säger Ronnie Karlsson, VD för Fuellink.

”Det här avtalet är bra för bägge parter och ett genombrott på den svenska och norska marknaden. Fler kunder får nu tillgång till vår teknologi och kan uppfylla sina behov av sänkta bränslekostnader och koldioxidutsläpp. Det är min förhoppning att Fuellink kommer att bidra med betydande försäljningsvolymer till Triboron över tid”, säger Pär Krossling, VD för Triboron.

Certified Advisor
Eminova Fondkommission AB | +46 (0)8 684 211 00 | info@eminova.se

Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2019 klockan 08:30 CET.

Kontaktinformation:
Pär Krossling, VD | +46 (0)8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com

Om Triboron International AB (publ)
Triboron är ett svenskt miljöteknikföretag grundat och styrt av en grupp ledande svenska industrialister. Bolaget har en unik och patenterad teknologi utvecklad för att industriellt integreras i bränslen till ett brett spektrum av fordon och maskiner. Teknologin minskar koldioxidutsläppen och ger betydande ekonomiska besparingar. Den möjliggör dessutom en ökad användning av biobränslen. Triboron International AB är noterade på Nasdaq First North (Tribo-B)

Om Fuellink (F-link AB)
Fuellink är ett helsvenskt företag med fokus på hållbar miljöteknik och är distributör för varumärket Triboron i Sverige och Norge.

Dokument för nedladdning