Handel inleds i Triborons B-aktie på Nasdaq First North den 8 april efter godkänd ansökan

PRESSMEDDELANDE
Kista den 1 april 2019

Handel inleds i Triborons B-aktie på Nasdaq First North den
8 april efter godkänd ansökan

Triboron International AB (publ) (”Triboron” eller ”Bolaget”) genomför listning av B-aktier
på Nasdaq First North efter godkänd ansökan. Första handelsdag för B-aktien blir den
8 april.

Inför listningen har Triboron genomfört en kraftigt övertecknad nyemission vilken tillför Bolaget
cirka 35 MSEK före emissionskostnader. Triboron får i samband med nyemissionen cirka 1 100 nya
aktieägare.

Rådgivare, retail distribution och emissionsinstitut
Finansiell rådgivare är Eminova Partners AB. Avanza Bank AB hanterar retail distribution. Legala
rådgivare är Synch Advokat AB. Emissionsinstitut är Eminova Fondkommission AB.

Certified Advisor
Eminova Fondkommission AB | 08-684 211 00 | info@eminova.se
Denna information är sådan information som Triboron International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2019 klockan 08:30 CET.

Kontaktinformation:
Pär Krossling, VD | +46 (0)8 643 10 00 | par.krossling@triboron.com

Dokument för nedladdning